fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Medias Politica

Viorel Arcaș: Un buget bun pentru România este un buget bun pentru Mediaș

Ultimele zile au fost marcate în Parlament de dezbaterea Legii bugetului de stat pentru anul 2017. Conform procedurii, în cadrul Comisiilor de buget-finanțe reunite ale Senatului și Camerei Deputaților, s-au dezbătut toate articolele de lege, precum și amendamentele.

“Bugetul fiecarui minister a fost susținut de ministrul în funcție. Ulterior adoptării Legii bugetului în Comisiile reunite, acesta a fost susținut, dezbătut și aprobat în plenul reunit al celor două camere legiuitoare. Bugetul pe anul 2017 este configurat pe un cadru economic ce prevede o creștere economică de 5,2% pentru anul 2017 și de peste 5% pe întreg orizontul 2018-2020, semnificativ mai mare comparativ cu cea estimată a fi înregistrată la nivelul țărilor UE (1,5% la nivelul zonei euro și 1,6% pe total UE estimată pentru anul 2017). Creșterea veniturilor populației îsi găsește concretizarea în creșterea salariului minim, creșteri salariale în educație, sănătate, și în rândul altor categorii de angajați din sectorul public, majorarea punctului de pensii și a nivelului indemnizației sociale pentru pensionari, creșterea fondului de burse a studenților, scutirea de impozit pentru pensiile mai mici sau egale de 2.000 de lei etc. Măsurile asumate de noul Guvern în domeniul muncii, protecției sociale, familiei, persoanelor vârstnice urmăresc noua agendă pentru Europa 2016-2020, respectiv  asigurarea unui parcurs constant către îmbunătățirea nivelului de trai al populației, care va avea ca rezultat întărirea coeziunii sociale și reducerea decalajelor față de statele dezvoltate ale Uniunii Europene. La capitolul ,,Investiții” alocarea bugetară prevede investiții în infrastructură, sănătate, educație, agricultură, creșterea absorbției fondurilor europene, prin finanțarea unor proiecte prioritare care să conducă la realizarea unor rezultate concrete. Pe întreg orizontul de referință sumele alocate proiectelor de investiții se majorează gradual, ajungând la 6,8% din PIB în anul 2020, respectând regula de aur a finanțelor publice, respectiv nivelul investițiilor este mai mare ca nivelul țintei de deficit bugetar. Nivelul estimat al datoriei guvernamentale brute pentru sfârşitul anului 2016 este de 37,7% din PIB, iar pe termen mediu (2017 – 2019) se va situa sub 40,0% din PIB.

Veniturile bugetare proiectate pentru anul 2017 reprezintă 31,2 % din PIB, 32,4 % în anul 2018 urmând ca în anul 2020 să reprezinte 32,8% din PIB.Cheltuielile bugetare proiectate pentru anul 2017 reprezintă 34,2% din PIB, ajungând în anul 2020 la 34,8 % din PIB, consemnându-se o creștere de 0,6 puncte procentuale, în condițiile în care cheltuielile cu investițiile cresc cu 2,0 puncte procentuale în 2020 față de2017. Pentru anul 2017 se estimează un nivel al deficitului bugetar (cash) de 2,96 % din PIB, în timp  ce deficitul ESA  este estimat la 2,98 % din PIB,  care se încadrează în ținta de deficit bugetar desub 3% din PIB potrivit prevederilor Tratatului de la Maastricht. Pe orizontul de referință 2018- 2020, acesta va intra pe o traiectorie de ajustare începând din anul 2018, fiind prognozat să ajungă în anul 2019 la 2,53% din PIB și în anul 2020 la 2,02% din PIB. Conform Notificării fiscale publicată de Eurostat în octombrie 2016, România înregistra al treilea cel mai redus nivel al deficitului bugetar (de 0,8 % din PIB) după Republica Cehă (0,6% din PIB) și Lituania (0,2 % din PIB). Principalele măsuri care afectează direct populația, luate în calcul la construcția bugetului sunt:

 • Majorarea cu 20% a salariului brut și a sporurilor pentru personalul din administrația publică locală
 • Salariuldebazăminimbrutpețaragarantatînplată – 1.450leilunar
 • Creșterea cu 15% a salariilor din sănătate și din educație
 • Majorarea cu 50% a salariului brut și a sporurilor pentru personalul din instituțiile publice de spectacol sau concerte
 • Eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru pensionari
 • Neimpozitarea pensiilor sub 2000 lei
 • Majorarea pensiei sociale minim garantate la 520 lei de la 1 martie 2017
 • Majorarea punctului de pensie la 1000 lei de la 1 iulie 2017
 • Eliminarea plafonului maxim de 5 câștiguri salariale medii brute pentru plata CAS
 • Cotă unică de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați
 • Scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri demuncă,precumșistimulareainvestițiilorcuimpactmajorîneconomie
 • Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse și protecție socială a studenților – 201 lei/lună

Astfel, consumul privat ar urma să rămână principalul motor al creșterii până în 2018, susținut de creșterea preconizată a ratei de ocupare a forței de muncă (în continuarea tendinței actuale) și a salariilor (în ușoară curbă ascendentă). Apreciez că bugetul pentru anul 2017 este un buget realist, nu optimist cum ne-au acuzat unii și alții, ci un buget care are obiective clare, dar și pârghii de atingere a acestora, un buget sustenabil, un buget bun pentru întreaga Românie. Iar dacă este bun pentru România, consider că este bun și pentru Mediaș, pentru că medieșenii își doresc aceleași lucruri ca și toți cetățenii României: un trai mai bun, o siguranță mai mare a zilei de mâine, posibilitatea de a-și face planuri de viitor, un viitor mai stabil. În ceea ce privește căteva probleme punctuale ale Mediașului, adaug următoarele: Amendamentul referitor la centura ocolitoare  a fost respins fiindcă nu avea nicio bază legală. Alocarea fondurilor nu se poate face fără documentație tehnică și fără să existe un studiu de fezabilitate. Reamintesc faptul că în timpul ministrului PD al Transporturilor, Radu Berceanu, s-a pierdut finanțarea Băncii Mondiale pentru acest obiectiv de investiții, dar și că Guvernul Cioloş a refuzat să semneze atribuirea studiului de fezabilitate (noiembrie 2015), iar apoi a anulat licitația (iunie 2016). Trebuie să se înțeleagă faptul că este o nouă filosofie de administrare a banilor publici, în special a banilor destinați investițiilor. Alocarea se face direct, de la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, în funcție de ordinea în care s-au depus proiectele. Bugetul alocat investițiilor a fost suplimentat în acest an cu 10 miliarde. Pentru locuințele ANL, documentația este depusă la Minister de vechea administrație locală, fiind stabilită și locația, cu probabilitate mare de a începe construcția locuințelor în anul 2017. Nu în ultimul rând, țin să amintesc faptul că stimații colegi din PNL care au depus amendamente la legea bugetului nu au binevoit să se prezinte la Comisiile reunite de Buget Finanțe pentru a și le susține, ceea ce mă duce cu gândul că acțiunea lor nu avea decât un obiectiv de imagine. Cred că ceea ce Parlamentul României a aprobat în această săptămână reprezintă o șansă reală pentru toți românii de a avea o viață mai bună, inclusiv pentru medieşeni.” a declarat senatorul Viorel Arcaș.

Etichete:

Recomandam sa citesti si