fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Educatie

ULBS este printre primele universități românești care primesc acreditare la nivelul studiilor doctorale

Proiect în valoare de 1,76 milioane de lei pentru cercetarea umanistă din ULBS

În perioada 19-23 iulie 2021, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a fost evaluată, pentru prima dată, de către ARACIS în ceea ce privește IOSUD și domeniile de studii universitare de doctorat.

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a finalizat în ședința din data de 30.09.2021 evaluarea externă a componenței organizatorice IOSUD (instituția organizatoare de studii universitare de doctorat) și a celor 15 domenii de studii universitare de doctorat în care sunt organizate programele de studii universitare de doctorat ale ULBS:  Calculatoare și tehnologia informației, Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie și management, Cibernetică și statistică, Economie, Finanțe, Management, Drept, Filologie, Istorie, Teatru și artele spectacolului, Teologie, Matematică, Medicină.

Ca urmare a îndeplinirii sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, rezultatele evaluării externe sunt de menținere a acreditării.

Această reușită certifică gradul maxim de recunoaștere obținut de către școala doctorală a ULBS pe toate cele trei componente evaluate: capacitate instituțională, eficacitate educațională și management al calității.

Mulțumim întregii noastre comunități academice pentru implicarea în parcurgerea cu succes a întregului proces!

Etichete: