fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Educatie

ULBS a investit, în anul 2021, în infrastructura centrelor de cercetare 600.000 de euro

Proiect în valoare de 1,76 milioane de lei pentru cercetarea umanistă din ULBS

În vederea încurajării excelenței în domeniul cercetării și inovării, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a inclus în Strategia de dezvoltare o serie de obiective esențiale, precum crearea de cunoaștere prin obținerea unor rezultate științifice competitive la nivel național și internațional; îmbunătățirea valorificării cercetării prin inovare prin obținerea unor rezultate tehnologice de vârf, și susținerea centrelor de excelență cu recunoaștere internațională.

Având la bază o parte din fondurile donate de Hasso Plattner Institute, universitatea a implementat un plan de finanțare destinat centrelor de cercetare recunoscute la nivelul instituțional și înscrise pe platforma ERRIS (Engage in the Romanian Research Infrastructure System).

Cu un buget de 600.000 de euro, competiția lansată pentru centrele de cercetare a avut ca scop afirmarea prestigiului cercetării științifice din ULBS cuantificat prin rezultate științifice de nivel  internațional (articole, brevete, produse inovatoare, volume tipărite la edituri recunoscute); creșterea fondurilor atrase de centrele de cercetare ale ULBS; dezvoltarea infrastructurii centrelor de cercetare prin dotări și acces la surse documentare de        calitate; dezvoltarea resursei umane și creșterea vizibilității activității științifice a acesteia.

Selecția pentru obținerea finanțării a avut la bază istoricul rezultatelor obținute de centre prin participarea în competiții naționale și internaționale, contractele de transfer tehnologic, recunoașterea cercetărilor prezentate în evenimente științifice și reviste de specialitate.

În cadrul universității funcționează 20 de centre de cercetare, activitatea acestora fiind axată pe domenii de maxim interes pentru comunitate: Centrul de Cercetare pentru Arhitecturi Avansate de Procesare a Informaţiei (CCAAPI), Centrul de studii și cercetări pentru deformări plastice (CSCDP), Centrul de Cercetare pentru Produse și Procese Sustenabile (CCPPS), Centrul de cercetare în inteligență conectată (INCON), Centrul de cercetare în Matematică și Aplicații, Centrul de cercetare în ecologie aplicată, Centrul de cercetare în informatică și tehnologia informației, Centrul de cercetare pentru sisteme fizice complexe (CCSFC), Centrul de Cercetare a Patrimoniului și Istoriei Socio-Culturale (CCPISC), Centrul de Cercetare Psihologică Sibiu.  Centrul de Cercetare și Analiză Psihopedagogică, Centrul pentru Cercetare Socială (Centre for Social Research), Centrul de Cercetare în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Centrului de Cercetare Ecumenică, Centrul de Cercetare Teologică, Centrul de Cercetări Economice, Centrul de Cercetare pentru Științe Agricole și Protecția Mediului, Centrul de Cercetări în Biotehnologii și Tehnologii Alimentare, Centrul de Cercetări Avansate în domeniul Artelor Spectacolului (CAVAS), Centrul de Studii Lingvistice, Literare si Culturale (CSLLC).

Prin investiția în centrele de cercetare au fost achiziționate echipamente și aparatură, tehnologie de înaltă clasă, soft-uri specializate, resurse documentare, baze de date cu instrumente specializate pe domenii. Fondurile alocate au facilitat participarea la evenimente de brokerage organizate de Comisia Europeană sau de autorități de cercetare naționale, publicarea, valorificarea și diseminarea rezultatelor cercetării în mediul economic public și privat, național și internațional, achiziționarea de consumabile de laborator, servicii.

Finanțarea pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare vine în sprijinul tuturor celor care își îndreaptă eforturile în dezvoltarea de idei, care, aplicate în practică, pot contribui la intervenția în eradicarea epidemiei de SARS-COV-2, găsirea de surse de energie alternativă pentru reducerea poluării și încălzirii globale, precum și a altor probleme de ordin economic și social. Prin investițiile în laboratoare, prin eforturile cercetătorilor din comunitatea academică locală se identifică soluții pentru rezolvarea unor probleme esențiale ale comunității în acord cu marile provocări ale mediului științific internațional.

 

Etichete: