fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Uncategorized

ULBS – 45 de ani de continuitate

 În săptămâna 12-18 mai 2014, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu celebrează împlinirea a 45 de ani de continuitate în învățământul superior sibian.

Cu această ocazie, Centrul de Cercetări Filologice și Interculturale (CCFI), înființat în anul 2005 în cadrul Facultății de Litere și Arte, va inaugura prima ediție a conferinței sale anuale internaționale, cu titlul Intercultural Exchanges in the Age of Globalization. Conferința se adresează tuturor cadrelor didactice, cercetătorilor și doctoranzilor, din țară și din străinătate, care manifestă interes față de tema propusă pentru dezbatere. În măsura în care înțelegem cultura ca pe o rețea de atribute, credințe, valori și practici comune, care configurează astfel identitatea unui anumit grup social, putem observa că accelerarea procesului de globalizare din ultimele decenii a făcut din ce în ce mai problematice atât delimitarea culturilor ca atare, cât și identificarea și definirea formelor de interculturalitate. Ca urmare a intensificării schimburilor culturale, indivizii ajung să conștientizeze, la începutul mileniului al treilea, că forma lor „naturală” de existență în spațiul social o constituie nu atât intraculturalitatea, cât interculturalitatea, înțeleasă, la modul cel mai larg, ca formă de interacțiune implicând două sau mai multe culturi. Cu toate acestea, procesul aferent a dat naștere unor controverse acerbe în spațiul academic contemporan, care s-a divizat, în termenii lui Umberto Eco, între „apocaliptici” și „integrați”. Pe de o parte, „apocalipticii” globalizării atrag mereu atenția asupra riscului că globalizarea s-ar putea să nu fie altceva decât o modalitate de dominare sau chiar de anulare a culturilor „minore”/„periferice” de către culturile „majore”/„imperiale”. Pe de altă parte, „integrații” continuă să creadă că globalizarea va conduce nu numai la îmbogățirea identităților și diferențelor culturale deja consolidate, ci și la apariția unor culturi noi, care tind să nu mai țină seamă uneori de compartimentările tradiționale (națiune, religie, sex ș.a.). Care este, așadar, sensul real al globalizării din perspectiva interculturalității? Și, mai ales, poate fi depășită această logică „sau”/„sau” din unghiul unei abordări interculturale? Conferința noastră își propune să exploreze atât alternativele amintite, cât și legitimitatea dilemei ca atare, evidențiind astfel complexitatea și diversitatea schimburilor interculturale în epoca globalizării.


Etichete: