fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu anunță începutul unui nou proiect social-educațional, intitulat „Solidari cu copiii singuri acasă!”, implementat în parteneriat cu Fundaţia Europeană pentru Consultanţă, Implementare şi Dezvoltare (FECID). Proiectul se va desfășura pe durata a 30 de luni, începând cu 1 iunie 2021, va fi susținut din fonduri europene (Programul Operațional Capital Uman), iar ținta lui sunt copiii ai căror părinți sunt plecaţi în străinătate. Este o realitate cunoscută la nivel general, că acești copii, care sunt lipsiți de sprijinul și afecțiunea parentală, sunt expuși mai multor riscuri, precum: tulburări emoționale, autoizolare, neîncredere în sine, stimă de sine scăzută, alte diverse fobii de natură sufletească. Toți acești factori determină schimbări de comportament, depresii, pierderea interesului pentru activitățile școlare, în multe cazuri chiar abandon școlar. Absența unui părinte sau a ambilor părinți la vârste fragede lasă urme și răni adânci în viața sufletească a copiilor. Sunt multiple cazuri în care copii cu vârste de 13-14 ani sunt „responsabilizați” de către părinți să se îngrijească singuri, sa aibă grijă de gospodărie, fără sprijin din partea unui adult, rudă sau vecin. Ne exprimăm bucuria că în acest an, 2021, declarat în Biserica Ortodoxă Română ca Anul omagial al pastorației românilor din afara României, Arhiepiscopia Sibiului inaugurează acest proiect destinat ocrotirii sociale a copiilor care au rămas singuri acasă, Biserica mergând astfel în întâmpinarea nevoilor lor educaționale și sufletești. Grupul țintă va fi de 240 elevi (din toate ciclurile de învățământ). Pachetul de sprijin educațional ce va fi furnizat se va axa pe mai multe paliere: prima etapă va ținti furnizarea de intervenții de natură educațională în scopul sprijinirii parcursului educațional, în scopul stimulării participării la educație al copiilor, prin lecții de recuperare a materiilor de bază, de aprofundare a materiei, de recuperare a întârzierilor, dezvoltarea abilitaților de relaționare socială, lucru în echipă, deprinderi de organizare a timpului și de învățare. În paralel cu aceste măsuri, care se vor adresa copiilor de vârstă preșcolară și pentru copii/elevi din învățământul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani), un alt set de masuri va aborda dezvoltarea abilităților emoționale și sociale inter-personale, a deprinderilor de viață independentă ale copiilor, consiliere socială, facilitarea comunicării copiilor cu părinții plecați, îmbunătățirea comunicării cu tutorii sau membrii familiei care au preluat temporar funcția de părinte, oferirea de suport spiritual adecvat, consiliere vocațională etc. O altă măsură de sprijin are în vedere învățarea nonformală sau recreativă, prin care se dezvolta abilitățile copiilor prin participarea la activități sportive, vizite la muzee, excursii, workshopuri, voluntariat. Aceste acțiuni au rolul de a educa civic și social viitorul tânăr prin participarea la ateliere de dezvoltare de abilități manuale, practice, de stimulare a creativității, de voluntariat, de implicare, educare în privința protejării mediului înconjurător etc. În mod complementar, în cadrul proiectului, un reper important îl constituie furnizarea serviciilor de consiliere socială, părinților/tutorilor/persoanelor care au în grijă copilul/copiii cu părinți plecaţi la muncă în străinătate. Aceștia au nevoie să cunoască modul în care trebuie să se implice în dezvoltarea acestor copii, suplinind rolul părinților acestora. În concluzie, ne exprimăm încredințarea că proiectul „Solidari cu copiii rămași singuri!” va contribui la asigurarea condițiilor pentru creșterea accesului și a participării copiilor la educație, în special a copiilor care provin din grupuri cu risc de părăsire timpurie a școlii, din medul rural și de etnie romă, din județele Sibiu și Brașov, și totodată va oferi activități de sprijin și consiliere părinților/tutorilor/ persoanelor care au în grijă copilul cu părinți plecaţi la muncă în străinătate, furnizând familiilor acestora un sprijin spiritual esențial, atât în creșterea armonioasa a copiilor, cât si în educația acestora.