fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Sănătate

Stagii de practică în domeniul medical pentru studenții din regiunea Centru

SCJU Sibiu angajează medici în specialitatea Boli Infecțioase

Proiectul Stagii de practică în domeniul medical pentru studenții din regiunea Centru își propune creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar
care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial
competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Bugetul total al proiectului este de 4.129.183,79 lei, din care valoarea co-finanțării eligibile a parteneriatului este în valoare de 177.268,61 lei. Proiectul se desfășoară pe o durată de 24 de luni. Obiectivul general al proiectului constă în creșterea participării studenților din învățământul universitar din regiunea Centru la programe de învățare la locul de muncă și dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică pentru 325 de studenți din instituțiile de învățământ cu profil în domeniul medical și/sau instituții de învățământ de diferite specialități conexe domeniului medical.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
➢ Obiectiv specific 1 – Facilitarea tranziției de la educație la piața muncii, prin implicarea a 325 de
studenți într-un program de practică dezvoltat prin acest proiect, pe o perioada de 19 luni
➢ Obiectiv specific 2 – Creșterea capacității de integrare pe piața muncii pentru 90 de studenți, prin
derularea de programe de învățare prin experiență practică în domeniul Antreprenoriat, pe o perioadă
de 20 de luni.

Activităţile principale ale proiectului sunt:
➢ ACTIVITATEA 1 Management proiect, implementare, monitorizare și raportare;
➢ ACTIVITATEA 2 Organizarea procedurilor de achiziții necesare procurării bunurilor și serviciilor;
necesare desfășurării proiectului, prevăzute în lista achizițiilor;
➢ ACTIVITATEA 3 Organizarea activităților de informare și publicitate a proiectului;
➢ ACTIVITATEA 4 Organizarea și desfășurarea procesului de selecție și validarea grupului țintă;
➢ ACTIVITATEA 5 Instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică la potențiali angajatori;
➢ ACTIVITATEA 6 Organizarea și desfășurarea programului de învățare prin experiența practică.

Rezultatele principale propuse în proiect sunt:
➢ 90 de studenți beneficiari de programe de învățare prin experiența practica in domeniul antreprenorial;
➢ 325 de studenți participanți la stagiile de practică organizate prin proiect;

➢ 234 de studenți certificați la încetarea calității de participant;
➢ 127 de studenți care își găsesc un loc de munca la încetarea calității de participant;
➢ 36 de studenți urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant;
➢ Creșterea competentelor practice si facilitarea tranziției de la scoală la piața forței de muncă – pentru
325 de studenți incluși în grupul țintă;
➢ prin programul de învățare la locul de muncă, creșterea capacitații de integrare pe piața muncii pentru
90 de studenți – viitori absolvenți;
➢ prin implicarea într-un program de învățare prin experiența practică.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Foto: arhivă

Etichete: