fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Naţional

Sporul pentru personalul din administrația locală implicat în derularea proiectelor finanțate din fonduri europene, majorat doar în baza performanței

  • Procentul de majorare salarială a indemnizațiilor lunare pentru personalul din administrația publică implicat în derularea proiectelor finanțate din fonduri europene va fi stabilit în funcție de numărul proiectelor, tipul și valoarea proiectelor aflate în implementare pentru care unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de beneficiar.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene publică în consultare Regulamentul – cadru în baza căruia se vor calcula majorările salariale aplicabile personalului din administrație implicat în derularea proiectelor finanțate din fonduri europene.

„Sunt multe exemple de comunități din toată țara – orașe mari sau mici sau chiar comune – pe care investițiile din fonduri europene le-au schimbat din temelii. Or, fiecare astfel de schimbare are la bază proiecte pentru care se depune un efort uriaș din partea echipelor din instituții. Sunt oameni care, cu priceperea și cu ambiția lor, au făcut posibile proiecte importante de infrastructură cu impact asupra condițiilor de viață și economiei. Acești oameni sunt perla coroanei pentru dezvoltarea comunităților și ar trebui ca acest aspect să se regăsească și în modul în care sunt recompensați. Veți vedea că am introdus în regulament un articol care fix asta prevede, promovarea hărniciei în gestionarea proiectelor de infrastructură. Am spus că vor exista criterii de performanță care vor fundamenta procentul acestor majorări. Ei bine, ele sunt cuprinse în Regulamentul adoptat astăzi, fiind o modalitate clară prin care premiem doar reușitele de impact, nu dăm sporuri fără un fundament”, a declarat ministrul Marcel Boloș.

La elaborarea acestui proiect de Regulament-cadru s-a pornit de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și conține reglementări tehnice privind:

– condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile, inclusiv pentru proiectele aferente implementării Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

–  criteriile de acordare a procentului de majorare salarială pentru personalul cu funcția de bază în instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile, precum și în proiectele finanțate prin Mecanismul de redresare şi reziliență, proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect, după cum urmează:

  1. a) până la 20 ore se acordă o majorare salarială de 10%;
  2. b) între 21-40 ore se acordă o majorare salarială de 20%;
  3. c) între 41-60 ore se acordă o majorare salarială de 30%;
  4. d) între 61- 80 ore se acordă o majorare salarială de 40%;
  5. e) peste 80 ore se acordă o majorare salarială de 50%.

–  criteriile pe baza cărora se majorează indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile, precum și prin Mecanismul de redresare și reziliență cu până la 50%.

 

Regulamentul-cadru, construit pentru a promova performanța

Elementul de noutate îl reprezintă modificarea criteriilor pe baza cărora vor fi stimulați financiar preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale, astfel că, față de reglementarea anterioara care ținea seama numai de numărul de proiecte aflate în implementare, după aprobarea noului Regulament-cadru, procentul de majorare salarială a indemnizațiilor lunare va fi stabilit în funcție de numărul proiectelor, tipul și valoarea proiectelor aflate în implementare pentru care unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de beneficiar.

Astfel, conform noilor criterii, majorarea salarială va ține seama de numărul de proiecte de la 1 până la 5 și de valoarea cumulată a acestora până la 20.000.000 lei, diminuată cu 50% în situația în care un procent de peste 50% din valoarea cumulată a proiectelor aflate în implementare reprezintă proiecte care au ca obiect capacitatea administrativă a beneficiarului.

Totodată, regulamentul stabilește condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituțiilor și autorităților publice care implementează proiecte finanțate din fonduri europene și prin Mecanismul de redresare și reziliență.

Reamintim că, în cursul săptămânii trecute, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență (OUG nr. 19/2023) care prevede majorarea îndemnizațiilor lunare pentru personalul din unitățile administrativ teritoriale care implementează proiecte europene: aparatul propriu de la nivelul consiliilor județene, primăriilor și consiliilor locale; personalul din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local și județean, nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile; personalul implicat în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență; președinții și vicepreședinții consiliilor județene; primarii și viceprimarii unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile, precum și prin Mecanismul de redresare și reziliență.

Majorarea prevăzută este de până la 50%, cu încadrarea în bugetul aprobat, stabilindu-se totodată că procentul de majorare salarială va fi stabilit pe baza unor criteriile incluse într-un regulament-cadru elaborat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și aprobat prin hotărârea de astăzi a Guvernului.

Dacă 50% din valoarea cumulată a proiectelor aflate în implementare reprezintă proiecte care au ca obiect capacitatea administrativă a beneficiarului, atunci sporul primit se poate ridica la maxim 25%.