fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Judet

Sportul, deșeurile și siguranța alimentară, în atenția Colegiului Prefectural

Colegiul Prefectural s-a reunit, astăzi, la sediul Instituției Prefectului – Județul Sibiu. Ședința ordinară, prezidată de prefectul Mircea Dorin Crețu, a avut următoarea ordine de zi:

1. Promovarea sportului pentru toți și dezvoltarea infrastructurii sportive, accesibilă tuturor cetățenilor județului Sibiu.

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu a prezentat obiectivele Programului Național de utilitate publică „Sportul pentru toți”:

– încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu și susținut, de cât mai mulți membri ai comunității locale;

– atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nicio discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive;

– încurajarea practicării sporturilor de iarnă și a sporturilor/activităților denumite „de agrement”: schi, patinaj, sanie, sărituri cu schiurile, natație, sporturi nautice etc.

– implementarea Strategiei Județene de Gestionare a Deșeurilor în contextual economiei circulare.

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu a prezentat transformarea deșeurilor într-o resursă – noul concept de dezvoltare durabilă a statelor membre UE. Economia circulară este un model de producție și consum care implică folosirea în comun, închirierea, reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult timp posibil, prelungind ciclul de viață al produselor. Aceasta presupune reducerea la minimum a deșeurilor. Când un produs ajunge la sfârșitul ciclului său de viață, materialele din care este fabricat sunt păstrate în economie cât de mult este posibil, prin reciclare; ele pot fi utilizate în producție încă o dată și încă o dată, creând și mai multă valoare adăugată. Conceptul se bazează pe următoarele trei principii fundamentale:

– Eliminarea treptată a deșeurilor nerecuperabile și reducerea poluării.

– Păstrarea produselor și a materialelor la cea mai înaltă valoare de utilizare, cât mai mult timp.

– Regenerarea sistemelor naturale (biodiversitate și ecosistem).

3. Sinteza acțiunilor de control desfășurate de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Sibiu, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Sibiu și Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu, în perioada Sărbătorilor Pascale 2023, după cum urmează:

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu:

În perioada 15 martie – 18 aprilie 2023, au fost verificate 85 de unități cu profil alimentar. DSVSA Sibiu a aplicat sancțiuni contravenționale conform HG 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, și OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Sibiu:

În perioada 15.03.2023 – 18.04.2023 au fost verificați 185 de operatori economici, 133 dintre ei fiind găsiți cu abateri.

Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu:

Serviciul Control în Sănătate Publică a efectuat 64 de controale și 2 recontroale, aplicând 45 de sancțiuni contravenționale.

Materialele prezentate în ședință pot fi vizualizate integral pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Sibiu, la secțiunea Transparență –  Ședințe Publice/ Anunțuri/ Minute.

Etichete: