fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Sibiu

Sibienii au ocazia să se înregistreze gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Aceasta este o nouă etapă în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară la care participă Primăria Sibiu, în parteneriat cu  S.C. Topo Land GIS S.R.L. și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu.

În cadrul acestei etape sunt vizate imobilele-terenuri situate în următoarele sectoare cadastrale (figurate pe harta atașată): sector 2 (tarlalele nr. 1, 2, 3, 92, 93, 94, 99, 100), sector 5 (tarlalele nr. 104, 107, 108, 109, 114, 115), sector 6 (tarlalele nr. 110, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 120, 122, 126, 127, 128), sector 7 (tarla nr. 121), sector 8 (tarla nr. 129), sector 9 (tarla nr. 131).

Sibienii au ocazia să se înregistreze gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Perioada de depunere a documentelor: până în 17 iulie 2023, la sediul Primăriei Sibiu din Piața Mică, nr. 25, la Registrul Agricol, cam. P05, de luni până joi, între orele 8.00-16.00 și vinerea între orele 8.00 -13.00.

Actele necesare, în copie legalizată de notarul public, după caz:

 • acte juridice care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale, care conțin modificări ale configurației imobilelor sau atestă alte acte, fapte ori raporturi juridice privitoare la imobile;
 • acte de identitate;
 • acte de stare civilă;
 • acte doveditoare ale dreptului de proprietate (titlu de proprietate, certificat de moștenitor, contract de vânzare-cumpărare etc.);
 • acte de partaj;
 • hotărâri judecătorești definitive;
 • extras de Carte Funciară.

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Cadastru (tel: 0269.208.965) sau de la Serviciul Patrimoniu (0269.208.824). Pentru situațiile în care sunt necesare audiențe la Direcția Patrimoniu și Cadastru, vă puteți înscrie pe site-ul Primăriei Municipiului Sibiu. (https://sibiu.ro/primaria/programari ).

Ce beneficii aveți dacă vă înscrieți:

 • Vă înregistrați GRATUIT în cadastru și cartea funciară;
 • Toată lumea va ști că dumneavoastră sunteți proprietarul terenului;
 • Lăsați moștenire copiilor o proprietate SIGURĂ;
 • Puteți obține credite bancare în timp SCURT;
 • Puteți vinde proprietatea RAPID și sigur;
 • Sunteți PROTEJAT de orice conflict legat de respectiva proprietate;
 • Puteți accesa ușor FONDURI EUROPENE.