fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Sibiu

Sibienii admiși în programul Rabla Local pot depune documentele la Primărie

Administrația Fondului de Mediu (AFM) a transmis Primăriei Sibiu lista persoanelor fizice care s-au înscris pe site-ul AFM în programul “Casarea autovehiculelor uzate”, cunoscut ca Rabla Local. Cei 649 de sibieni incluși pe această listă sunt așteptați, în perioada 9 – 23 octombrie, să depună documentele necesare încasării stimulentului de 3.000 de lei.

Pot primi acest stimulent doar cei care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: s-au înscris pe site-ul AFM, întrunesc condițiile de eligibilitate menționate la art. 9 și 10 din Ghidul de finanțare și își exprimă acordul privind participarea în Program, completând formularele disponibile pe portalul www.sibiu.ro, secțiunea Rabla Local de pe pagina principală, care va fi disponibilă începând de luni, 9 octombrie.

Unde se depun documentele?

Online, pe www.sibiu.ro , secțiunea Rabla Local de pe pagina principală (activă de luni, 9 octombrie)

Pe adresa de email pms@sibiu.ro atașând documentele necesare, inclusiv Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea

Fizic, în format tipărit, la Centrul de Informații pentru Cetățeni, conform următorului program: luni și miercuri între orele 8:00 – 17:00; marți și joi între orele 8:00 – 16:00; vineri între orele 8:00 – 14:30.

Documentele care trebuie depuse sunt următoarele:

  1. Copie după cartea de identitate a proprietarului mașinii sau împuternicitul acestuia prin procură notarială;

  2. Actele de înmatriculare ale autovehiculului – cartea tehnică și talonul

  3. Certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu există datorii la bugetul de stat, respectiv eliberat de Administrația Finanțelor Publice

  4. Declarație pe propria răspundere atestând că persoana în cauză îndeplinește condițiile de la art. 9, lit. c, f, g din Ghid

  5. Acordul scris cu privire la participarea în program, pe formularul pe care îl găsiți încărcat în program.

  6. Cazier judiciar care să ateste faptul că solicitantul de finanțare nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, eliberat de Poliția Română – original sau cazier judiciar digital www.ghiseul.ro sau https://hub.mai.gov.ro/

  7. Un extras de cont bancar, necesar pentru indicarea contului în care se va face ulterior plata stimulentului, dacă solicitantul îndeplinește criteriile.

Casare și încasare

Comisia constituită la nivelul Primăriei Sibiu va verifica documentele depuse de cetățeni în perioada 25 octombrie – 15 noiembrie, fiind posibilă solicitarea de clarificări din partea cetățenilor.

Cei care îndeplinesc criteriile din Ghidul AFM vor fi invitați la sediul Primăriei Sibiu pentru a semna contractul de finanțare și vor prezenta originalul documentelor transmise online.

Casarea autovehiculului uzat se va face numai prin intermediul colectorilor autorizați. Autovehiculul casat trebuie să fie radiat atât din circulație, cât și din evidența fiscală a Municipiului Sibiu. Dovada radierii din circulație se depune la Centrul de Informații pentru Cetățeni al Primăriei Sibiu, sau pe adresa de email pms@sibiu.ro, sau pe online pe portal. Fără această dovadă, nu se va putea face plata stimulentului de casare. Primăria Sibiu va vira cei 3.000 de lei, stimulentul de casare, în contul indicat pe extrasul de cont depus.

Etichete:

Recomandam sa citesti si