fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate

Ședință ordinară a reprezentanților companilor care formează Colegiul de Conducere a Camerei de Comert, Industrie si Agricultură a Județului Sibiu

Luni, 14 martie, a avut loc o ședintă ordinară a Colegiului de Conducere a Camerei de Comert, Industrie si Agricultură a Județului Sibiu, cu reprezentanți prezenți de la 8 companii din cele 11 care compun actualul Colegiului de Conducere.

Au fost prezentate rapoarte, dezbătute și analizate situații aduse la cunoștința Colegiului de către Consiliul Director și votate un număr de 9 proiecte de hotărâri ale Colegiului.

După raportul Președintelui interimar care a atras aprecieri pozitive din partea Colegiului pentru efortul depus, volumul activității și refacerea legăturilor de colaborare cu diverse instituții, s-a trecut la raportul situației membrilor în care a fost prezentată situația actuală după curățarea bazei de date conform deciziei AGA din 14 Mai 2021. S-a constatat pierderea calității de membru a 6 companii din colegiu sau supleanti ai acestuia care după alegerile din 2019 nu au achitat cotizația de membru cu carte de aur, anul 2021 încheindu-se cu un număr de 229 de membrii, din care 213 simpli si 16 cu carte de aur. La data ședinței situația existentă se prezintă cu 211 membrii simpli din care 145 cu cotizația achitată și 14 membrii cu carte de aur din care 10 cu cotizația la zi.

S-a constat în special că în baza articolului 73 din Statut, calitatea de Președinte a d-lui Aldea Gheorghe a încetat odată cu a companiilor a caror reprezentant era la data de 01.01.2020, dată cu care este considerat demisionat. Astfel, procedura de retragere a calității de membru simultan cu pierderea tuturor funcțiilor deținute de către Colegiul de Conducere și contestația d-lui Aldea nu mai au obiect, aceasta fiind dezbatută la data de 27 Mai 2021 datorită faptului că s-a pus în discuție faptul că ar fi o greseală în contabilitate.

S-a trecut la aprobarea propunerilor de colaborări și parteneriate existente, urmat de aprobarea hotărârii ca  sediul să ramană în locatia actuala pana la data de 31.12.2022.

Apoi a fost mandatat Președintele interimar pentru discuții cu administrația publică locală și/sau centrală de gasire a unei soluții pentru noul sediu C.C.I.A Sibiu în calitate de entitate de utilitate publică, urmat de analiza situației creanței achiziționate de fostul președinte cu suma de 725.000 de Euro pentru care, înainte de constatarea pierderii calitătii de membru pentru neplata cotizației, i s-a retras de către Colegiu calitatea de membru, simultan cu toate funcțiile deținute.

În urma:

– constatării Colegiului de Conducere a faptului că fostul Presedinte al Camerei a acționat ilegal pentru preluarea conturilor organizației, plata din conturi a sumei de 725.000 de euro, realizarea de depozite bancare, vânzări de valută, cererea de executare silită, cheltuielile de executare și altele

– expunerii că toate actele în discuție sunt semnate personal de d-l Aldea Gheorghe fără a deține drepturi executive, de angajare a patrimoniului sau împuternicirea Colegiului ori a Adunarii Generale

– prezentarii de Consiliul Director a faptului că C.C.I.A. Sibiu a fost atrasă în trei procese civile care vizează creanța cumpărată (complexitatea și riscul acestora fiind prezentate în raportul cu privire la situația juridică a creanței al avocatului Camerei)

s-a hotarat de către Colegiul de Conducere cu unanimitate de voturi atragerea răspunderii civile și penale în ceea ce privește acțiunile fostului președinte Aldea Gheorghe pentru creanța detinută, raspundere care va trebui să cuprindă și valoarea creanței, valoarea dobânzilor, cheltuielile suplimentare generate, și prejudiciul de imagine și financiar să fie recuperate.

La urmatorul punct pe ordinea de zi a fost aprobată lista de taxe pentru serviciile Camerei, a fost analizat bugetul de venituri și cheltuieli care urmează să fie supus aprobării Adunării Generale care urmează și s-a trecut la capitolul diverse în care s-au prezentat invitațiile existente la diverse conferințe, întâlniri și evenimente actuale ale organizației, Adunarea Generală care urmează să aibă loc la Camera Natională, s-a decis în legatură cu veniturile angajaților și îndemnizația executivă.

Un punct special a fost raportul privind situația companiei deținute de către Cameră, Exposib International Travel S.R.L. unde s-a constatat că fostul Președinte, în timpul exercitării mandatului a transferat activitatea de târguri și expoziții către compania Redal S.R.L. Această companie este de ani buni în posesia bunurilor de o valoare importantă din patrimoniul companiei Exposib International Travel S.R.L. din valoarea de inventar de 617.575 lei care nu se stie în ce bază au fost duse la Redal SRL și sunt folosite pentru realizarea de târguri și expoziții. S-a prezentat faptul că Exposib Internațional Travel S.R.L. a inregistrat un declin major de la afaceri de 334.245 lei si pofit de 47.306 lei in anul 2014 la afaceri de 61.247 de lei si o pierdere de 88.883 lei în anul 2016, în condițiile în care Redal Expo al companiei Redal reprezentate tot de d-l Aldea la C.C.I.A. Sibiu începe activitatea in anul 2015. Din informatiile deținute de Consiliul Director și fotografiile postate pe rețelele de socializare, se pare că inclusiv în perioada 10-13 Martie 2022 au fost folosite și standuri expoziționale aparținând C.C.I.A Sibiu.

În consecință, Colegiul de Conducere a decis cu unanimitate de voturi verificarea și atragerea răspunderii civile și penale (dacă este cazul) de către avocatul angajat al Camerei, în ce bază deține compania Redal S.R.L. aceste bunuri, verificarea prevederilor legii privind concurența neloială, a infracțiunilor de serviciu privind delapidarea și a posibilității ca acțiunile de însușire și folosință de către compania Redal S.R.L. privind aceste bunuri să fie catalogată drept furt din patrimoniul companiei deținute de către C.C.I.A. Sibiu, și recuperarea acestora conform legii.

De asemenea, s-a luat în discuție recuperarea unor sume cuvenite Camerei  de la Asociația Judeteană de Turism Sibiu validate de Raportul de audit extern, sume parțial existente în conturile AJTS și pentru care există un draft al procesului verbal al consortiului RGE. A fost imputernicit d-l Presedinte interimar să depună toate eforturile pentru recuperarea sumelor (inclusiv solicitarea unei întâlniri a consorțiului pentru clarificarea situației), acesta putând angaja avocat și acționa în instanță pentru recuperarea sumelor, cu puteri depline. Menționăm că situația este neclarificată de o bună perioadă de timp și sumele se apropie de termenul de prescripție, asa că cel puțin solicitarea acestora oficial este necesară .

Menționăm că toate hotarârile au fost luate cu unanimitate de voturi “pentru”, dosarul de sedinta voluminos (peste 120 de pagini) având ca efect o durată a ședintei de aproximativ 2,5 ore .

În perioada statutară de 15 zile de la ședință vor fi publicate online hotărârile finale ale Colegiului și Procesul verbal al ședinței conform statutului.

Toate materialele de ședință se regăsesc pentru transparenta online conform statutului la adresa https://infosibiu.eu/2022/03/11/convocare-colegiu-de-conducere-ccia-sibiu-sesiune-ordinara/

 

Etichete:

Recomandam sa citesti si