fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Cultură

Secvențe din Transilvania secolului al XVIII-lea la Casa Albastră

Cu o frumusețe naturală  intrată în legendă,  Transilvania, „pământul de dincolo  de păduri” a avut o istorie învolburată, în cadrul căreia, secolul al XVIII-lea a adus momente de creștere și dezvoltare, înfruntări, dar și insule de clarificări, înnoiri, modernizări și progres.

Din perspectivă culturală, fascinantul „secol al Rațiunii” este pentru Transilvania epoca conectării la pulsul occidental, un secol al barocului, pre-iluminismului și iluminismului. Din fragmente /opere de patrimoniu/ mărturii istorice, culturale, artistice / din colecțiile de pictură, grafică, carte, artă decorativă etc., expoziția conturează o imagine a Transilvaniei epocii – cu accent pe a doua jumătate, spațiul sud-transilvănean cu predilecție, provincia guvernată timp de zece ani de baronul Samuel von Brukenthal, a cărui moștenire culturală, concretizată în primul muzeu public din România și unul dintre cele mai vechi din Europa,aniversează anul acesta bicentenarul. Viața cotidiană, crâmpeie de  viață de familie, raporturile dintre etnii, confesiuni și straturile sociale, călătoriile din și spre centrele culturale europene, circulația fără precedent a ideilor și informației(prin intermediul oamenilor politici, de cultură, al studenților la universități europene, al ofițerilor armatelor cantonate în Transilvania, al lojelor francmasonice, al tipăriturilor)se coagulează din portrete ale oamenilor obișnuiți, ale orășenilor, negustorilor, meșterilor, țăranilor, precum și din chipurile profesorilor, cercetătorilor,   preoților, magistraților, ofițeri, cancelari, comiți, guvernatori și împărați, realizate în pictură și grafică de câțiva dintre cei mai de seamă artiști locali și  europeni.Alături de acestea, reprezentările de scene de gen în pictură și   grafică, de peisaje ale geografiei naturale și urbane, de monumente, însemnele francmasonice și cartea (tipărită în centrele provinciei, la Sibiu, Cluj, Brașov sau sosită din Occident și accesibilă prin librăriile deschise în orașele transilvănene sau aflată în impresionantele biblioteci ale lui Samuel von Brukenthal, Samuel Teleki sau Ignát Batthyáni) sunt mărturii ale unei epoci în care lumea transilvană a fost angajată în marele circuit de civilizație și cultură al Europei Iluministe.Veți simți pulsul fierbinte al unei zile de târg și dramatismul răscoalei din 1784, veți păși alături de Iosif al II-lea în vizitele sale prin Transilvania, veți descoperi prima scriere românească cu caracter economic semnată de medicul oculist Ioan Molnar Piuariu, apoi una dintre cele mai bine documentate lucrări despre zăcămintele de aur din vechea Dacie și istoria exploatării acestora a lui Sámuel Köleséri, precum și scrierile de numismatică ale lui Johann Seivert, veți fi uimiți de modernitatea principiilor educative și aspectului cărților pentru copii de secol XVIII, dar și de conservatorismul unei societăți care încerca să își apere vechiul mod de viață…, doar vizitând expoziția Secvențe din Transilvania secolului al XVIII-lea.

Etichete:

Recomandam sa citesti si