fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Judet

Sănătatea este prioritatea ”zero” a Consiliul Judeţean Sibiu

Sănătatea e prioritatea ”zero”, consideră președintele Consiliului Judeţean Sibiu, afirmaţia fiind făcută la întâlnirea trimestrială cu șefii instituțiilor subordonate Consiliului Județean Sibiu.
Conducerea Consiliului Judetean a avut astăzi o serie de întâlniri cu managerii instituțiilor subordonate în cadrul unui program trimestrial în care sunt stabilite discuții pentru rezolvarea unor aspecte curente și pentru promovarea unor proiecte de dezvoltare. La ședințe au luat parte reprezentanții unităților de cultură, unităților de asistență medico-socială și cei de asistență socială. Discuțiile au avut ca temă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, rectificarea bugetului pe anul 2014, gradul de realizare a indicatorilor de performanță asumați pe primele 9 luni ale anului 2014, stadiul implementării sistemului de control intern managerial la 30 septembrie 2014 și pregătirea unităților pentru iarnă, punct pentru care managerii au dat asigurări că sunt pregătiți.
Președintele Consiliului Județean Sibiu, Ioan Cindrea, le-a reamintit managerilor că sănătatea reprezintă un sector important: „Sănătateareprezintăcelmai important sector, este o prioritate«zero». La preluareamandatului, în 2012, am găsitdatoriiuriașe, pentru care am făcuteforturiși am găsitsoluții ca să le stingem.Acumsuntemînsituațiafericităsă nu maiavemprobleme cu bugetul de salariiși cu tot ceeaceînseamnăfinanțare. Rămâne ca toateunitățilesanitaresă se ocupe de respectarea a totceeaceînseamnăproceduriîntimpultratamentului, pentru ca toțilocuitoriijudețuluisăbeneficieze de asistențămedicalămodernăși de calitate”.
Tot la întâlnirea de astăzi, managerilor din instituțiile subordonate Consiliului Județean Sibiu le-au fost prezentate și posibilitățile de finanțare europeană pentru diverse proiecte.
Ședințele au loc trimestrial și sunt cuprinse în Strategia de dezvoltare social-economică a judeţului Sibiu pentru perioada 2012 – 2020.Următoarea serie de întâlniri va avea loc luni, 13 octombrie 2014, cu unitățile prestatoare de servicii și cu cele de învățământ special.

Etichete: