fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Judet

Reuniune de lucru a Comitetului de Monitorizare a Programului ”Regiunea Centru” la CJ Sibiu

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru – care are calitatea de Autoritate de Management a Programului ”Regiunea Centru” (PR Centru) – a organizat cea de-a doua reuniune de lucru a Comitetului de Monitorizare a Programului (CMPR Centru), luni, 27 februarie 2023, în Sala de Conferințe a Consiliului Județean Sibiu, pentru a discuta teme privind deschiderea sesiunilor de depuneri de proiecte pentru investiții în valoare totală de peste 1,4 miliarde euro, destinate dezvoltării județelor Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Peste 60 de persoane, reprezentând membrii Comitetului de Monitorizare a Programului Regiunea (CMPR) Centru 2021-2027 și observatorii desemnați în cadrul acestui organism, au participat – în format hibrid – la întâlnirea de lucru realizată în parteneriat cu CJ Sibiu, pentru analiza aspectelor privind implementarea noului program regional.

Ședința CM PR Centru a fost condusă de către Președintele acestui for, dl Simion Crețu, Director General ADR Centru, iar în deschiderea lucrărilor au rostit alocuțiuni domnul Péter Ferenc, Președintele Consiliului Județean Mureș și al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru; domnul Marcel Constantin Luca, Vicepreședinte Consiliul Județean Sibiu, în calitate de gazdă a evenimentului, precum și domnul Ovidiu Cîmpean, Secretar de Stat în cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

La discuții au participat – cu rol consultativ și de monitorizare – reprezentanții Comisiei Europene, intervenții online având domnii Krzysztof  Kasprzyk, Director adjunct al Unității pentru România și Croația din cadrul DG Regio și Haroun Khalid, din cadrul acestei unități, care au accentuat importanța Programului regional și a Noului Bauhaus European (NEB) în pregătirea proiectelor destinate dezvoltării urbane. Doamna Florentina Tăutu, coordonatoarea PR Centru din partea DG Regio, a prezentat pe scurt evoluția structurilor de management și control ale Programului sub coordonarea echipei DG REGIO.

Această reuniune de lucru survine după punerea în dezbatere publică a patru ghiduri de finanțare din cadrul Programului și după ce ADR Centru a publicat calendarul orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru perioada ianuarie – iulie 2023, conform căruia în primul semestru al acestui an se vor lansa 15 apeluri de proiecte, care au un buget total cumulat de aproape un miliard euro. De asemenea, pentru buna informare a potențialilor solicitanți de fonduri, ADR Centru a demarat o suită de Conferințe regionale, prin care, până în prezent, mai mult de 400 de persoane din mediul privat și din administrația publică au fost informate despre oportunitățile de finanțare disponibile în această perioadă, prin întâlniri directe desfășurate în Alba Iulia, Brașov și Sfântu Gheorghe.

Ca atare, ședința CM PR Centru a inclus prezentări referitoare la criteriile de eligibilitate și selecție a proiectelor aferente priorităților 3, 4, 5, 6 și 9 ale PR Centru, pentru acțiunile referitoare la renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice; dezvoltarea mobilității urbane durabile in municipiile Regiunii Centru; investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T; învățământul universitar, dar și pentru axa de Asistență tehnică.

În plus, în cadrul acestei ședințe de lucru au fost discutate în primă lectură metodologia de selecție, precum și criteriile de eligibilitate a proiectelor aferente priorităților 1, 2, 3, 6, 7 și 8 din cadrul PR Centru 2021-2027. S-a realizat astfel o primă analiză privind finanțările nerambursabile pentru: investiții tehnologice în IMM; ScaleUp pentru start-up-uri și microîntreprinderi; digitalizarea întreprinderilor din sectoarele de specializare inteligentă regională; creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii; finanțarea proiectelor de conservare, protecție și valorificare durabilă a siturilor / monumentelor de patrimoniu cultural UNESCO și de clasa A din mediul rural, dar și pentru modernizarea spațiilor urbane. Din această perspectivă au fost prezentate posibilitățile de finanțare pentru reabilitarea infrastructurii verzi și și albastre în municipiile Regiunii Centru și cele pentru dezvoltare urbană integrată, prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru.

În finalul reuniunii de la Sibiu, membrii CM PR Centru au fost informați și despre activitățile cuprinse în Planul de comunicare pentru Programul „Regiunea Centru”, prin care resursele disponibile și activitățile derulate vor fi aduse la cunoștința publicului larg, concomitent cu sublinierea impactului pe care fondurile europene îl au la dezvoltarea societății românești.

”Noul Program al Regiunii Centru a pornit la drum în ultimul trimestru al anului trecut, dar partenerii noștri așteaptă informații clare, de ultimă oră, pentru pregătirea proiectelor. Așa cum am pregătit toate prioritățile de finanțare, într-un larg cadru partenerial, bazându-ne pe experiența pe care am dobândit-o din 2007 încoace, acum suntem în faza de a lansa noile cereri de apeluri de proiecte. De aceea, pe de o parte lucrăm cu Comitetul de Monitorizare pentru definirea metodologiilor de evaluare și selecție a proiectelor, iar pe de altă parte mergem în teritoriu pentru a informa potențialii solicitanți de fonduri despre oportunitățile de finanțare.

În următorii șapte ani se vor investi – în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu – peste 1,15 miliarde euro, fonduri europene nerambursabile, la care se vor adăuga peste 230 milioane euro cofinanțare din partea Guvernului României, resurse care vor fi gestionate de ADR Centru pentru dezvoltarea regiunii noastre. Am organizat deja două ședințe ale CM PR CENTRU 2021-2027 și am discutat detalii despre 10 priorități, care cuprind intervenții pe toate cele 5 obiective de politică ale UE. La începutul următorului trimestru, la nivel regional, toți potențialii beneficiari vor ști exact care sunt condițiile de finanțare și vom putea lansa ghiduri de finanțare clare și explicite. Este important să prezentăm lucruri concrete celor care doresc să acceseze fonduri europene, astfel încât proiectele lor să fie eligibile să poată fi rapid contractate și să ne atingem țintele de absorbție a fondurilor europene alocate”, a declarat, după încheierea acestei ședințe a CM PR Centru, domnul Simion Crețu, director general ADR Centru și Președinte al Comitetului de Monitorizare a Programului .

 Versiunea integrală a Programului REGIUNEA CENTRU 2021-2027 este publicată pe pagina de internet coordonată de ADR Centru (link: http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/).