fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Judet

Regiunea Centru a absorbit integral fondurile europene disponibile

Sfârșitul lunii decembrie 2023 reprezintă momentul în care ADR Centru încheie proiectul „Sprijin acordat în perioada 01.01.2020 – 31.12.2021 pentru OI din cadrul ADR CENTRU în implementarea, monitorizarea, informarea și comunicarea la nivel regional a POR 2014 – 2020, respectiv pentru închiderea POR 2007 – 2013 (CF 3)”, prelungit până în 31.12.2023.

Proiectul cu cod SMIS 137249 a avut ca obiectiv general asigurarea sprijinului financiar necesar Organismului Intermediar (OI) din cadrul ADR Centru pentru realizarea activităților specifice atribuțiilor delegate prin Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea POR 2014-2020. Proiectul, prin toate activitățile prevăzute, a sprijinit implementarea transparentă și eficientă a POR, prin îndeplinirea corespunzătoare și la timp a tuturor atribuțiilor delegate de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional catre ADR Centru in calitate de Organism Intermediar. Prin proiectul cu o valoare totală de 81.165.152,17 lei, din care finanțarea nerambursabilă din FEDR a fost de 50,95%, adică 41.352.537,75 lei, pe parcursul celor 4 ani de realizare, au fost remunerati 85 de experți din cadrul OI POR 2014-2020, personal implicat în implementarea activităților delegate.

Proiecte care cresc confortul cetățenilor

Este al doilea exercițiu financiar derulat de către ADR Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional. În 2007, am demarat implementarea exercițiului POR 2007-2013 cu un buget de 440 de milioane de euro, iar în 2016 am continuat cu implementarea POR 2014-2020 care a avut un buget aproape dublu. Pe parcursul acestui exercițiu am avut un număr foarte mare de proiecte, pe care le-am evaluat, iar gradul de absorbție al fondurilor europene nerambursabile alocate a depășit pragul de 105%. E drept că încă se mai văd proiecte în municipii și orașe, care sunt încă în lucru pe acest program, dar rezultatele la nivelul regiunii deja au generat beneficii în rândul cetățenilor. Spicuind din nenumăratele rezultate, aș menționa că mai mult de 1.000 familii din regiune au economii la costurile cu energia prin proiectele de creștere a eficienței energetice realizată la blocuri, pe lângă cele ale autorităților locale care au investit în eficiența energetică a clădirilor publice. Școli, grădinițe, crețe, dar și universitățile din Regiune oferă condiții mai bune de studiu, tot datorită fondurilor alocate din acest program, iar medicii pot acum interveni de urgență cu aparatură de ultimă generație. Acestea sunt doar câteva rezultate, pe lângă zeci de kilometri de străzi din orașe, piste de biciclete sau autobuzele electrice pe care le-ați văzut în localități în ultimii ani, sau cei peste 100 km de drumuri județene reabilitați, care sunt tot rezultatele acestui program”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

Grad de contractare de 186%

Pe parcursul celor aproape nouă ani de implementare a Programului Operațional Regional 2014 – 2020 – al cărui buget a fost de 647,27 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regională, la care s-au adăugat 119,50 milioane de euro cofinanțare națională, rezultând astfel 766,77 milioane de euro fonduri totale la nivelul Regiunii Centru – ADR Centru a contribuit la lansarea a 70 de apeluri de finanțare pe cele 12 Axe Prioritare. Autoritatea de Management a programului a fost Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Pe aceste apeluri, potențialii beneficiari au depus 2.333 de cereri de finanțare, cu o valoare solicitată de 2,82 miliarde euro, toate fiind evaluate de experții implicați în proiect. Din totalul cererilor de finanțare depuse, pentru 1.191 de proiecte s-au semnat contracte de finanțare, având o valoare solicitată de 1,43 miliarde euro, respectiv un grad de contractare de 186%. Din toate proiectele depuse, 628 de contracte cu o valoare de 364 de milioane de euro sunt finalizate, iar 482 de contracte mai sunt în implementare, cu o valoare solicitată de 1,018 milioane de euro.

Bugetul solicitat de ADR Centru a asigurat realizarea corespunzătoare a tuturor activităților delegate Agenției prin Acordul-cadru privind implementarea POR 2014 – 2020. Pe perioada celor 4 ani de implementare a proiectului, respectiv 01.01.2020 – 31.12.2023, pe lângă remunerațiile salariale, din bugetul proiectului au mai fost decontate și cheltuielile de deplasare, cazare și diurnă pentru realizarea atribuțiilor delegate, serviciile necesare pentru realizarea atribuțiilor delegate, materiale consumabile, piese de schimb, mobilier, echipamente, obiecte de inventar și alte active corporale și necorporale, precum și alte cheltuieli ce au asigurat funcționarea ADR Centru în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, în vederea realizării atribuțiilor delegate.

Etichete:

Recomandam sa citesti si