fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Medias

Realizarea cadastrului sistematic pe UAT Mediaș

Realizarea cadastrului sistematic pe UAT Mediaș

Primăria municipiului Mediaș anunță că a lansat programul de înregistrare sistematică pentru înscrierea gratuită a terenurilor situate în extravilanul Municipiului Mediaș și satul Ighișu Nou.

Pentru înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciara, proprietarii, posesorii sau alți deținători legali ai  terenurilor sunt rugați să depună la Primăria Mun. Mediaș – „Centrul de Informare Cetățeni” documente care să ateste dreptul de proprietate în copie legalizată, după cum ar fi: Copie legalizată după T.P; Copie legalizată după Certificat de moștenitor, dacă este cazul; Copie legalizată după contract de vânzare-cumpărare, dacă este cazul; Copie legalizată după alte acte (donație, partaj, etc), dacă este cazul; Copie după CI/BI.

Documentele de proprietate se depun în copie legalizată pentru fiecare parcelă în parte. În cazul în care una sau mai multe parcele ale aceluiași proprietar se găsesc într-o singură tarla actele de proprietate se depun în copie legalizată într-un singur exemplar. Depunerea documentelor se poate face zilnic la C.I.C. din sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu, Nr. 3 până cel târziu la data de 31 august 2021 după următorul program: Luni, Miercuri si Joi (0 8:00-16:00), Marți ( 08:00-18:00), Vineri (0 8:00- 13:00)

În situația în care proprietarii, posesorii sau alți deținători legali ai  terenurilor nu pot fi identificați, conform Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare,  dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea Municipiului Mediaș. Pentru orice alte informații și lămuriri contactați Primăria Municipiului Mediaș – Direcția Patrimoniu – Compartimentul Cadastru și Topometrie la nr. tel.  0269803847 sau topograful autorizat pentru efectuarea lucrărilor, Dna. Mașca M. Miron, nr. tel. 0741133847.

 

Etichete:

Recomandam sa citesti si