fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Politica

Q&A: Consilierul județean USR Adrian Echert – SCJU Sibiu (C.P.)

Ca urmare a adresei înregistrată la sediul SCJU Sibiu cu nr 10.308/02.05.20233, prin care Consilierul Județean USR, Adrian Echert, solicită informații cu privire la o serie de aspecte despre activitatea din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, acesta din urmă transmite următoarele precizări:

1. Referitor la hrana pacienților, vă comunicăm următoarele:

Asigurarea hranei pacienților într-o unitate sanitară de dimensiunile și cu specificul SCJU Sibiu este un proces complex pe care SCJU Sibiu l-a monitorizat permanent cu maximă atenție. În urma monitorizării, s-au constatat, încă din lunile anterioare, o serie de disfuncționalități, sincope sau neconcordanțe în procesul de asigurare a hranei, pe care, spitalul, în calitate de autoritate contractată responsabilă atât de achiziție cât și de derularea contractului, le-a tratat cu maximă responsabilitate. Ca urmare, către S.C. Ansamble Catering & Services SRL – firma de catering care asigura hrana pacienților, au fost transmise mai multe notificări/somații, atât verbal cât și în scris, pentru a identifica și aplica soluții eficiente în vederea remedierii problemelor apărute. De asemenea, spitalul a informat verbal reprezentanții firmei că ia în calcul rezilierea contractului, dacă problemele nu sunt remediate. 

Ulterior, în data de 6 mai ora 9.18 minute SCJU Sibiu a fost notificat printr-un email transmis de S.C. Ansamble Catering & Services SRL, societatea desemnată să presteze serviciile de preparare și livrare a hranei în regim de catering pentru pacienții internați și medicii de gardă că, începând cu masa de prânz a zilei precizate (6 mai) firma va înceta prestarea serviciilor mai sus menționate. 

Ca urmare, conducerea spitalului a acționat rapid cu scopul de a preveni o situație de criză și a ajuns la un acord cu reprezentații S.C. Bliss S.R.L. (n.a. – Super Mama) care furnizează hrana pacienților, începând cu prânzul zilei de 6 mai. 

Totodată, vă informăm că, tot în data de 6 mai 2023, SCJU Sibiu a transmis către S.C. Ansamble Catering & Services SRL notificarea de încetare a Acordului Cadru de servicii, contractul subsecvent încetând de drept în data menționată pentru nerespectarea, în mod culpabil, a obligațiilor asumate de către S.C. Ansamble Catering & Services SRL. 

Ulterior, În data de 8 mai SCJU Sibiu a emis certificat constatator negativ, transmis către S.C. Ansamble Catering & Services SRL și publicat în SICAP, urmând a proceda la reținerea garanției de bună execuție, constituită în cadrul contractului subsecvent nr 190A/02.02.2023. 

Pentru prepararea li furnizarea hranei în perioada 6-13 mai SCJU Sibiu a încheiat un contract prin achiziție directă S.C. Bliss S.R.L, avizat de Consiliul de Administrație. Pentru asigurarea în continuare a serviciilor de 

preparare și transport hrană, spitalul va încheia un contract prin negociere fără publicare prealabilă cu S.C. Bliss S.R.L care va fi valabil până la organizarea unei noi licitații. 

2. Referitor la concursul pentru ocuparea posturilor de asistente vă comunicăm următoarele: 

Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical generalist s-au organizat și desfășurat conform prevederilor HG 1336/2022. Acesta a constat în probă scrisă, probă practică și interviu. 

Referitor la proba practică (probă orală), menționăm că aceasta s-a desfășurat pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care a inclus criterii de evaluare conform art. 40 alin.1 din HG anterior menționată. 

În cadrul probei practice au fost adresate întrebări și li s-a solicitat concurenților efectuarea unor manevre specifice în funcție de experiența sau vechimea în specialitatea fiecăruia. Subliniem că membrii comisiei au dreptul de a solicita concurenților efectuarea oricăror manevre specifice care se regăsesc în tematica și bibliografia de concurs. 

Conform legislației, proba practică poate fi promovată dacă se obțin minim 50 puncte dintr-un maxim de 100 posibile, punctajul fiind rezultat din media aritmetică a punctelor acordate de fiecare membru al comisiei. Toate întrebările și răspunsurile au fost notate de către unul dintre membrii comisiei în borderoul de concurs întocmit pentru fiecare candidat. 

Referitor la interviu (de asemenea, probă orală), notarea s-a făcut în mod similar (proba fiind promovată dacă se obțin minim 50 puncte dintr-un maxim de 100 posibile). Concurenților li s-au adresat întrebări în baza criteriilor de evaluare pentru proba interviu conform articolului 41, al.2,1 din HG 1336/2022. Și în acest caz, întrebările și răspunsurile au fost notate de către unul dintre membrii comisiei în borderoul de concurs întocmit pentru fiecare candidat. 

În concluzie, concursul s-a desfășurat cu respectarea normelor legale în vigoare. 

3. Referitor la eventuala externalizare a serviciilor Laboratorului de Analize, vă comunicăm următoarele: 

Având în vedere lucrările de modernizare care vor avea loc în zona laboratorului de analize al spitalului, sunt luate în considerare mai multe variante/ipoteze de lucru, externalizarea temporară a serviciilor din cadrul acestuia fiind una dintre acestea. Nu a fost stabilit încă nimic concret în acest sens. Precizăm că în eventualitatea alegerii acestei variante, personalul laboratorului nu va avea de suferit, urmând a fi identificate soluții pentru redistribuirea acestuia.