fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Judet

PUZ-ul pentru noul spital în consultare publică

Ca inițiator al proiectului noului spital județean, Consiliul Județean Sibiu a anunțat public intenția de elaborare a planului urbanistic zonal construire spital clinic județean de urgență.

Elaborarea PUZ este o etapă anterioară elaborării studiului de fezabilitate când se vor elabora indicatorii tehnico-economici, iar apoi se va putea trece la etapa de autorizare a proiectului de construcție. Documentația constă în Memoriu tehnic și Regulament Local de Urbanism și este disponibilă pe www.cjsibiu.ro/transparenta-decizionala/, iar publicul este invitat să transmită observații până pe 21.01.2019, pe adresa Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, email: urbanism@sibiu.ro, tel. 0269.208.808 int. 808. Prin demersul de urbanizare se vor defini criteriile și cerințele care se impun pentru: reglementarea funcțiunii terenului, utilizarea funcțională a terenului în relație cu planurile de urbanism aprobate în zonă; modul de ocupare al terenului şi condițiile de realizare a construcțiilor; trasarea și profilarea viitoarelor drumuri în corelare cu cele existente sau prevăzute prin planurile de urbanism; realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare necesare creării unei infrastructuri adecvate noilor funcțiuni; asigurarea unei dezvoltări durabile a zonei. Inițiatorul propune urbanizarea zonei în vederea amplasării noului Spital Clinic Județean de Urgență, pentru o capacitate maximă de a unității medicale de 1.499 de paturi, cu secții de adulți și pediatrie. Conform Planului Urbanistic General în vigoare, zona aferentă noii construcții din Sibiu, Calea Șurii Mici, FN este destinată construcției de locuințe. Prin acest demers a fost definit un UTR nou (unitate teritorială de referință) : instituții și servicii medicale cu următorii indicatori urbanistici: POT (procent de ocupare al terenului) 60%, CUT (coeficientul de utilizare a terenului) 2,4. Planul analizează capacitățile de transport și face recomandări autorităților locale legate de lărgirea unor artere, dar și rezervarea unor culoare de transport public dedicate și dimensionate corespunzător cererii de transport pentru investițiile avute în vedere în acest studiu: „se recomandă prioritizarea studiilor dedicate transportului nemotorizat și a celui public local în elaborarea strategiilor de dezvoltare a transporturilor pentru deservirea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, precum și a altor investiții din zona de studiu, și demararea investițiilor necesare pentru diminuarea utilizării transportului motorizat individual, pentru atingerea indicilor de dezvoltare durabilă a zonelor urbane.” Răspunsul la observațiile transmise de public va fi pus la dispoziția publicului pe pagina de internet http://sibiu.ro/consultare-publica/ până la data de 01/02/2019. Ca parte din procesul de consultare publică, o dezbatere publică va fi organizată la sala de ședințe a Consiliului Județean Sibiu pe data 30 ianuarie, de la ora 17.00. După parcurgerea acestui proces de consultare publică, planul va fi definitivat și supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Etichete:

Recomandam sa citesti si