fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Politica

PSD a avut întotdeauna grijă de persoanele vulnerabile (C.P.)

Doctrina social-democrată și Constituția României prevăd faptul că persoanele vulnerabile trebuie să beneficieze de sprijinul statului atunci când situația lor este dramatică. În urma guvernării dezastruoase de dreapta a coaliției PNL+USR înaintea și în timpul pandemiei, când prețurile la energie au fost liberalizate haotic, fără nicio măsură de control, PSD a avut inițiative legislative și a făcut presiuni parlamentare astfel încât prețurile la energie să fie plafonate, reușind să determine și implementarea unei serii de măsuri de ajutor social pentru încălzire în cazul acelor persoane care efectiv nu și-ar fi putut achita facturile și ar fi rămas, în toiul iernii, singuri sau împreună cu copiii ori persoane vârstnice, în frig.

Am fost în vizită de lucru la colega mea Laura Bogdan, directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Sibiu, care mi-a prezentat ce înseamnă, în cifre și sume de bani, o parte din prestațiile sociale pentru județul Sibiu acordate de stat în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi ca formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane.

Pentru cele 5 luni din sezonul rece 01.11.2022 – 31.03.2023, la nivelul județului Sibiu au fost solicitate credite de la bugetul de stat cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri pentru un număr mediu de 13.189 de beneficiari, în sumă totală de 15.443.800 de lei, și suplimentul pentru combustibili solizi și petrolieri pentru luna noiembrie 2022, pentru un număr mediu de 13.219 beneficiari, în sumă de 264.380 de lei.

Pentru cele 5 luni din sezonul rece 01.11.2023-31.03.2024, la nivelul județului Sibiu au fost solicitate credite de la bugetul de stat cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri pentru un număr mediu de 12.845 de beneficiari, în sumă totală de 15.006.720 de lei, și suplimentul pentru combustibili solizi și petrolieri pentru luna noiembrie 2023 pentru un număr mediu de 12.813 beneficiari, în sumă de 256.260 de lei.

Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, respectiv a suplimentelor aferente s-a efectuat de către AJPIS Sibiu la furnizorii pentru energie termică, energie electrică și gaze naturale, după emiterea de către aceștia a facturilor și în funcție de cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului, pentru un număr total mediu de beneficiari de 15.852, în sumă totală de 2.850.410 lei.

AJPIS Sibiu efectuează și alte plăți importante cu caracter social.

În luna ianuarie 2023, s-a efectuat plata pentru a 13-a indemnizație (indemnizația compensatorie) acordată persoanelor încadrate în grad de handicap aflate în plată în luna decembrie 2022, conform OUG 126/15.12.2021 pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru acordarea unei indemnizații compensatorii pentru persoanele cu handicap. Acest tip de indemnizație se va efectua și în luna ianuarie 2024, pentru toate persoanele încadrate în grad de handicap aflate în plată în luna decembrie 2023. În anul 2023, au beneficiat de indemnizație de handicap un număr mediu de 26.719 de beneficiari din județul Sibiu, în sumă totală de 76.048.099 de lei.

Începând din ianuarie 2023, AJPIS efectuează plata indemnizației de sprijin și a indemnizației pentru tineri. Indemnizația de sprijin se acordă persoanei sau familiei care are copil sau copii în plasament, în cuantum lunar de 478 de lei/copil, iar indemnizația pentru tineri se acordă celor care, după încetarea măsurii de protecție, fac dovada că urmează o formă de învățământ la zi sau au un loc de muncă, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, în cuantum de 2.871 de lei/lună. În anul 2023, numărul celor care au primit indemnizație de sprijin a fost, în medie, de 285 de beneficiari, suma totală fiind de 1.869.706 lei, iar de indemnizație pentru tineri au beneficiat 82 de cetățeni din județul Sibiu, suma totală plătită fiind de 970.462 de lei.

Alocația de stat pentru copii s-a indexat, începând cu ianuarie 2023, cu rata medie anuală a inflaţiei. În anul 2023, au beneficiat de alocație de stat 75.599 de copii, suma totală fiind de 229.091.679 de lei.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 865/2023,  cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului s-a majorat în cazul naşterilor gemelare, de tripleţi sau multipleţi, precum şi în cazul suprapunerii a două sau mai multor situaţii de natură a genera dreptul la concediul pentru creşterea copilului, începând cu data de 19.09.2023. Cuantumul minim al indemnizației pentru creșterea copilului este de 1.496 lei/lună, cuantumul maxim este de 8.500 lei/lună, iar cuantumul stimulentului de inserție este de 650 de lei/lună. În anul 2023, în județul Sibiu au primit indemnizație pentru creșterea copilului 4.702 beneficiari, în sumă totală de 141.315.562 de lei, iar stimulentul de inserție a fost plătit pentru 2.142 de beneficiari, în sumă totală de 16.118.703 lei.

Felicit atât conducerea, cât și întreg colectivul AJPIS Sibiu, pentru modul profesionist în care își fac datoria!

Le reamintesc sibienilor că Partidul Social Democrat este singurul partid care are și va avea grijă întotdeauna și de cei care, din diferite motive neimputabile lor, au venituri mici și care fără ajutor din partea statului nu ar putea supraviețui!

Deputat Bogdan Trif,

Președintele Organizației Județene PSD Sibiu