fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Social

Proiect „Asigurarea unui climat familial pentru copiii din Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilități Prichindelul – Sibiu, prin crearea unui centru de zi”

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management, Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar şi Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu în parteneriat cu UAT Judeţul Sibiu, în calitate de beneficiar, au semnat contractul de finanţare nr. 7668 din 04.04.2022 pentru proiectul: „Asigurarea unui climat familial pentru copiii din Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilități Prichindelul – Sibiu, prin crearea unui centru de zi”, COD SMIS 140361, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale; Prioritatea de invesţii 8.1 – Invesţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instiuţionale la serviciile prestate de colectivitățile locale; Obiectiv specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Obiectul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității serviciilor oferite copiilor din CPDC Prichindelul și identificarea celor mai bune alternative care să permită dezvoltarea deplină și armonioasă a acestora. Obiectivul specific ale proiectului reprezintă înființarea unui centru de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități, pentru 74 de beneficiari, prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Pavilionului 1, în care funcționează CPDC Prichindelul. Perioada de implementare a proiectului este de 58 luni, respectiv 01.03.2019 – 31.12.2023. Valoarea totală a proiectului este de 4.767.255,07 lei. Valoarea finanţării nerambursabile este de 4.639.712,88 lei din care 3.314.080,64 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 1.325.632,24 lei finanțare nerambursabilă din Bugetul național. Valoarea confinanțării eligibile a beneficiarului este de 94.688,02 lei.

Etichete:

Recomandam sa citesti si