fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Sibiu

Primăria Sibiu a publicat propunerea de buget local pentru 2024

Primăria Sibiu a publicat pe site-ul propriu, sibiu.ro, propunerea de buget local pentru acest an, supunând-o consultării publice. Propunerea de buget și o sinteză a principalelor informații din acesta sunt disponibile aici: https://www.sibiu.ro/ro2/pdf/2024/Proiectul_Bugetului_de_Venituri_si_Cheltuieli_al_Mun_Sibiu_pe_anul_2024.pdf. Cetățenii pot transmite sugestii sau întrebări în format electronic pe adresa buget2024@sibiu.ro până în data de 30 ianuarie 2024.

Anul acesta propunerea de buget totalizează peste 1,15 miliarde de lei, o sumă record. O sursă importantă de venit în anul 2024 o reprezintă fondurile europene nerambursabile pe care Primăria Sibiu le-a atras în cadrul PNRR și în Programul Regiunea Centru, pentru finanțarea celor 43 de proiecte aflate în curs de implementare. Bugetul este unul consistent în ciuda faptul că, prin măsurile economico-fiscale, Guvernul a redus veniturile municipalităților, oprind la bugetul de stat o parte mai mare din impozitul pe venitul global. Sibiul gestionează în mod eficient resursele financiare și se bucură de o independență și o autonomie financiară a bugetului local, prin prisma veniturilor proprii încasate, precum și a sumelor rambursate din fonduri europene nerambursabile, în proporție de aprox. 90% până la finele lui 2023, diferența urmând a fi rambursată în 2024. Aceste sume ne-au ajutat să echilibrăm bugetul și să compensăm pierderile generate de modificările legislative, chiar dacă sumele reduse ar fi fost necesare și utile în contextul numărului mare proiecte de dezvoltare pe care le derulăm.” (Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu)

Important este faptul că din valoarea totală propusă pentru bugetul acestui an, 52% din cheltuieli vor fi pentru dezvoltarea orașului, restul de 48% reprezentând cheltuieli de funcționare, adică costurile cu salubrizarea orașului, întreținerea spațiilor verzi și a bazelor sportive, cheltuieli cu reparații la unitățile de învățământ, finanțarea programelor derulate de instituțiile de cultură, a evenimentelor culturale și sportive, cheltuielile cu iluminatul public, serviciile sociale, subvențiile pentru transportul local de călători, etc. Aceasta arată orientarea clară a Primăriei Sibiu spre dezvoltarea orașului, în toate domeniile de interes public local.

În dezvoltarea orașului ne vom baza și pe implicarea cetățenilor, pentru că anul acesta vom relua programul de Bugetare participativă.

Cele mai importante proiecte la care Primăria Sibiu va lucra în acest an:  

INFRASTRUCTURĂ ȘI MOBILITATE

(25% din bugetul total, adică 284,01 milioane de lei)

INFRASTRUCTURĂ

– În curs de execuție a lucrărilor:

 • Modernizarea si extinderea străzii Viitorului, între str. Târgul Fânului si str. Moara de Scoarță

 • Reabilitarea străzilor Bruxelles și Varșovia

 • Modernizarea străzilor Marburg, Trifoiului, Atena, Lavandei, Dafinului si Irisului

 • Amenajarea trecerii la nivel cu calea ferată de pe Calea Turnișorului

 • Drum de legătură între strada Intrarea Arieșului si Calea Dumbrăvii

 • Continuarea modernizării și eficientizării sistemului de iluminat public în Sibiu, prin lucrări pe noi străzi.

 • Lucrări de reabilitare interioară a sediului Primăriei de pe B-dul Victoriei 1-3

– În curs de contractare a execuției lucrărilor:

 • Viabilizarea cartierului Veterani, prin modernizarea drumurilor. Reamintim că în 2023 s-a lucrat la reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție a apei și de canalizare într-o primă zonă din acest cartier. De asemenea, precizăm că lucrările efective de amenajare a drumurilor vor începe în corelare și în funcție de finalizarea investițiilor operatorului Apă Canal care privesc conductele de transport apă a zonei.

 • Modernizarea străzii Salcâmilor

 • Reabilitarea Podului Gării

 • Reabilitarea Turnului Sfatului

– Elaborare documentații tehnico-economice:

 • Amenajarea unei parcări de mare capacitate și restructurarea pieței Cibin

 • Amenajarea parcării supraterane de mare capacitate în cartierul Vasile Aaron

 • Amenajarea unei parcări subterane și a unor zone verzi în zona străzii Siretului

 • Drum nou de legătură între cartierele Tineretului, Veteranilor și Calea Șurii Mari

 • Drum nou de legătura între strada Lemnelor și strada Metalurgiștilor

 • Modernizarea bulevardului M. Viteazu și a străzilor Rahovei și Semaforului

 • Modernizare str. Ogorului, parțial

 • Construcția unui cămin pentru persoanele vârstnice (PUZ)

 • Amenajarea unui cimitir pentru animalele de companie.

MOBILITATEA  ALTERNATIVĂ:

– În curs de execuție:

 • Pista de biciclete de pe strada Theodor Aman

 • Continuarea amenajării malurilor râului Cibin pe noi tronsoane – aprox. 3 km de piste pentru biciclete

 • Sisteme inteligente pentru prioritizarea autobuzelor Tursib în trafic

 • Sisteme integrate de informare a călătorilor in stațiile de transport public, constând în montarea a 130 de afișaje electronice care vor indica timpii reali de sosire în stație a autobuzelor

– În curs de contractare:

 • Achiziția a 36 autobuze electrice pentru extinderea transportului public în zona metropolitană, împreună cu stațiile de încărcare necesare autobuzelor

 • Amenajarea unui traseu pietonal și pentru biciclete pe dealurile Gușteriței

 • 45 de stații publice pentru încărcarea mașinilor electrice

– Elaborare documentații tehnico-economice:

 •  Amenajarea unui coridor integrat de mobilitate pe Calea Șurii Mici

EDUCAȚIE

(21% din totalul bugetului, adică 241,06 milioane lei)

– În curs de execuție a lucrărilor:

 • Reabilitarea unui corp a școlii nr.12 (Piața Cluj)

 • Amenajarea terenurilor de sport la școala Regina Maria și la școala nr. 8

 • Eficientizare energetică a clădirilor școlii Regele Ferdinand, a școlii nr. 25 și a grădiniței nr. 5

 • Reabilitarea si extinderea căminului de pe str. Oituz ca viitor sediu al Liceului de Artă

– În curs de contractare a execuției a lucrărilor:

 • Construcție nouă cu destinație creșă și grădiniță la Școala Gimnazială nr. 12

 • Reabilitarea imobilului Maria Tereza pentru utilizarea în scop educațional

 • Eficientizare energetică a clădirilor a 13 unități de învățământ: grădinițele Elefănțelul Curios și Căsuța Poveștilor, grădinița nr. 29, grădinița nr. 36, grădinița nr. 15, grădinița nr. 22, școala N. Iorga, școala I.L. Caragiale, școala nr. 13, școala nr. 23, Colegiului O. Goga, Liceul O. Ghibu și Colegiul Pedagogic A. Șaguna

 • Dotarea unităților de învățământ din Sibiu cu mobilier, echipamente IT, echipamente pentru sport și învățământul tehnic

 • Reabilitarea fațadei Colegiului Gheorghe Lazăr

– Elaborare documentații tehnico-economice:

 • Amenajarea unor spații pentru săli de clasă la școala nr. 8

 • Amenajarea a 2 laboratoare de tip SmartLab în cadrul Colegiului Gh. Lazăr

 • Reabilitare spațiilor fostului Liceu CFR pentru a fi utilizate pentru educație

 • Realizarea unei grădinițe pe str. Podului, într-un imobil existent

SPORT, CULTURĂ, SPAȚII VERZI ȘI ZONE DE AGREMENT

(14% din bugetul total, reprezentând 164,05 milioane de lei)

– În curs de realizare:

 • Finalizarea lucrărilor de amenajare a Complexului pentru sport și agrement de lângă Piața Obor

 • Amenajarea Complexului pentru agrement, sport și ecoturism Gușterland

– În curs de contractare a execuției lucrărilor:

 • Modernizarea parcului de pe str. Cetății

 • Amenajarea unui teren de sport multifuncțional în stațiunea Păltiniș

 • Perete de escaladă outdoor

– Elaborare documentații tehnico-economice:

 • Reamenajarea Parcului Sub Arini

 • Modernizarea Parcului Astra

Pe lângă acestea, Primăria Sibiu va asigura și anul acesta bugetul necesar funcționării instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Local – Teatrul Național Radu Stanca, Teatrul pentru Copii și Tineret Gong și Casa de Cultură a Municipiului, pentru aceste 3 instituții fiind alocat un buget total de 59,64 milioane lei. De asemenea, va continua să finanțeze evenimentele orașului, suma totală propusă a fi alocată pentru susținerea acestor proiecte fiind de 22,6 milioane lei, astfel:

 • Finanțarea activităților sportive  – 12.000.000 lei

 • Finanțarea cluburilor sportive de drept public – 500.000 lei

 • Agenda Culturală – 7.000.000 lei

 • Agenda Sănătății – 2.000.000 lei

 • Agenda educațională – 500.000 lei

 • Agenda pentru tineret – 300.000 lei

 • Agenda Comunității – 300.000 lei

La acestea se adaugă sumele care vor fi decontate în anul 2024 aferente proiectelor desfășurate în anul 2023 în valoare de 10.348.040 lei (inclusiv valoarea facturilor care nu s-au mai putut deconta în lunile noiembrie și decembrie 2023 din cauza limitărilor de plăți impuse de legislație).

ALTE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC:

  • În curs:

 • Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu

– Proiecte pentru care urmează contractarea execuției lucrărilor:

 • Renovarea energetică a 24 de blocuri

 • Amenajarea unui parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie de tip solar pentru consumul energetic al Municipiului Sibiu

 • Înființarea a două centre de colectare a deșeurilor prin aportul voluntar al cetățenilor

 • Amenajarea a 110 insule ecologice digitalizate pentru colectarea deșeurilor în zona blocuri și implementarea instrumentului “Plătește pentru cât arunci”

 • Elaborarea unui PUZ CP pentru Centrul Istoric