fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Judet

Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Sibiului

Arhiescopia Sibiului scoate la concurs șase posturi clericale vacante, iar termenul depunerii dosarelor este 24 ianuarie 2022.

Nr.  crt. Post VacantProtopopiatulParohiaLocalitatea
1Preot parohSălișteSăliște IISăliște
2Preot parohMediașVeseudVeseud
3Preot parohMediașNemșaNemșa
4Preot parohAgnitaGhijasa de SusGhijasa de Sus
5Preot parohAgnitaGhijasa de JosGhijasa de Jos
6Preot parohAgnitaVecerdVecerd

 

 

Pentru postul de preot paroh îşi vor putea depune dosarele preoţi din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului şi licenţiaţi în Teologie Ortodoxă – Secţia pastorală, fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Sibiului, care au susţinut examenul de Capacitate preoţească.

Certificatul de capacitate preoţească este valabil 1 an de la data susţinerii.  Începând cu sesiunea septembrie 2013, pentru candidaţii care au obţinut cel puţin media 9,00, valabilitatea certificatului este de 2 ani.

Cei care doresc să ocupe aceste posturi, vor înainta cererea şi dosarul personal în termenul legal la protopopiatele de care aparţin parohiile vacante.

După expirarea termenului de depunere a dosarelor, Protopopiatele vor înainta Centrului  Eparhial dosarele cu cererile candidaţilor.

P.C. Protopopi sunt îndrumaţi să verifice dosarele candidaţilor care vor cuprinde documentele specificate în anexa de mai jos.

Cererile care nu cuprind aceste date sau nu au acte doveditoare ale acestora, nu vor fi luate în considerare.

ACTE   NECESARE

 PENTRU  DOSARUL  CANDIDAŢILOR 

 • CERERE DE  NUMIRE / TRANSFER sau DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNEI PAROHII
 • CURRICULUM VITAE

 

 • ACTE PERSONALE :
 • Fotografie color tip album (10/7)
 • I. / C.I. (copie)
 • Certificat de naştere (copie)
 • Certificat de Botez (copie)
 • Certificat de cazier judiciar
 1. ACTE DE STARE CIVILĂ :
 • Binecuvântare arhierească pentru căsătorie (pentru candidații la Hirotonie)
 • Certificat de căsătorie (copie)
 • Certificat de cununie (copie)
 • Extras de stare civilă pentru ambii soţi (pentru candidaţii la Hirotonie)
 • I. / C.I. a soţiei  (copie)
 • Certificat de Botez al soţiei (copie)
 • Certificate de naştere ale copiilor  (copii)

 

 1. ACTE DE STUDII :
 • Diplomă bacalaureat (copie)
 • Diplomă /adeverinţă licenţă (copie)
 • Foaie matricolă (copie)
 • Diplomă / adeverinţă master şi/sau doctorat (copie ) – unde este cazul
 • Certificat de absolvire a cursurilor de definitivare în preoţie / gradul al II – lea / gradul I
 • alte acte de calificare / de continuare a studiilor
 • Note administrative pe ultimii 5 ani
 • Act de hirotonie
 • Certificat de Competenţe Pastorale (copie) – începând cu promoţiile de absolvenţi ai anului 2009 (pentru candidaţii la Hirotonie)
 • Certificat de Capacitate preoţească (pentru candidaţii la Hirotonie)

 

 

 1. ACTE  CARE  ATESTĂ   ACTIVITATEA  ÎN  PAROHIE / ŞCOALĂ
 • Raport / memoriu de activitate vizat de protopop ( sau inspector)
 • Recomandarea / caracterizarea părintelui protopop
 • Recomandarea / caracterizarea duhovnicului

 

 

   VII. ACTE SUPLIMENTARE

 • Declaraţia că întreaga familie va locui în parohie
 • Declaraţia candidatului că nu are impedimente la Hirotonie ( nu este divorţat, recăsătorit sau căsătorit cu o divorţată, nu a rupt logodna cu o altă persoană, nu are copii dintr-o relaţie anterioară, nu a depus voturile monahale)
 • Declaraţia candidatului la Hirotonie că nu desfăşoară nici o activitate incompatibilă cu preoţia (activitate politică, avocat, militar, comerciant, vânător, actor sau artist)
 • Adeverinţă medicală din care să rezulte că nu suferă de nici o boală (sau handicap fizic sau psihic) care împiedică slujirea preoţească
 • Adeverință sau Extras de Revisal din care să rezulte vechimea în câmpul muncii (pentru candidaţii la Hirotonie)
 • Cercetarea canonică (P.C. Pr. Pantiş Petru – pentru candidaţii la Hirotonie)
 • Actul de Înfiere în Arhiepiscopia Sibiului (copie) – ptr. candidaţii născuţi în alte eparhii

 NOTĂ:

 1. Pentru candidaţii din alte eparhii: aprobarea ierarhului locului de participare la concurs.
 2. Se va alcătui un dosar cu Cuprins, având toate actele numerotate, cu adresa candidatului şi numerele de telefon la care poate fi contactat, care se va depune la Protopopiatul de care aparţine parohia vacantă.
Etichete:

Recomandam sa citesti si