fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Judet

Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Sibiului

Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Sibiului

Posturile din Arhiepiscopia Sibiului pot fi ocupate, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către  candidații clerici (doctori, absolvenţi de masterat şi licenţiaţi în teologie) care au minim 5 ani vechime în cler și îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulamentul pentru numirea şi transferarea cleruluiTermen depunere dosare 1-15 februarie 2021

 

Nr.  crt. Post VacantProtopopiatulParohiaLocalitatea
     1Preot parohBraşovSf. Nicolae II (Şchei)Braşov
2Preot parohMediaşBoianBoian

 

Posturile pot fi ocupate, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către  candidații clerici (doctori, absolvenţi de masterat şi licenţiaţi în teologie) care au minim 5 ani vechime în cler și îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulamentul pentru numirea şi transferarea clerului .

Cei care doresc să ocupe aceste posturi, vor înainta cererea şi dosarul personal în termenul legal la protopopiatul de care aparține parohia vacantă.

După expirarea termenului de depunere a dosarelor, Protopopiatul va înainta Centrului  Eparhial dosarele cu cererile candidaţilor.

P.C.Protopop este îndrumat să verifice dosarele candidaţilor care vor cuprinde documentele specificate în anexa de mai jos.

Cererile care nu cuprind aceste date sau  nu au acte doveditoare ale acestora, nu vor fi luate în considerare.

ACTE   NECESARE

 PENTRU  DOSARUL  CANDIDAŢILOR  PREOŢI

 • CERERE DE  NUMIRE / TRANSFER sau DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNEI PAROHII
 • CURRICULUM VITAE
 • ACTE PERSONALE :
 • Actul de hirotonie
 • I. / C.I. (copie)
 • Certificat de naştere (copie)
 • Certificat de Botez (copie)
 • Certificat de cazier judiciar
 1. ACTE DE STARE CIVILĂ :
 • Certificat de căsătorie (copie)
 • Certificat de cununie (copie)
 • I. / C.I. a soţiei  (copie)
 • Certificat de Botez al soţiei (copie)
 • Certificate de naştere ale copiilor  (copii)
 • Declaraţia că întreaga familie va locui în parohie
 1. ACTE DE STUDII :
 • Diplomă bacalaureat (copie)
 • Diplomă /adeverinţă licenţă (copie)
 • Foaie matricolă (copie)
 • Diplomă / adeverinţă master şi/sau doctorat (copie ) – unde este cazul
 • Certificat de absolvire a cursurilor de definitivare în preoţie / gradul al II – lea / gradul I
 • alte acte de calificare / de continuare a studiilor
 • Note administrative pe ultimii 5 ani.
 1. ACTE  CARE  ATESTĂ   ACTIVITATEA  ÎN  PAROHIE / ŞCOALĂ
 • Raport / memoriu de activitate vizat de protopop ( sau inspector)
 • Recomandarea / caracterizarea părintelui protopop
 • Recomandarea / caracterizarea duhovnicului

 

NOTĂ:

 1. Pentru candidaţii din alte eparhii: aprobarea ierarhului locului de participare la concurs.
 2. Se va alcătui un dosar cu Cuprins, având toate actele numerotate, cu adresa candidatului şi numerele de telefon la care poate fi contactat, care se va depune la Protopopiatul de care aparţine parohia vacantă.

Dacă v-a plăcut articolul nostru vă invităm să ne citiți pe starsibian.ro

Etichete:

Recomandam sa citesti si