fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate ANUNŢ

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată! (C.P.)

Primăria  Comunei Şelimbăr, în calitate de Beneficiar al proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a persoanei juridice şcoala gimnazială Mihai Viteazu din Şelimbărʺ-  anunță semnarea contractului de furnizare nr. 16369 în data de 01.04.2024 cu Societatea S.C. Mobteco Product S.R.L, în vederea implementării proiectului.

Obiectul prezentului contract îl reprezintă furnizarea de mobilier pentru 31 de săli de clasă și un cabinet psihopedagogic (LOT 1) în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a persoanei juridice şcoala gimnazială Mihai Viteazu din Şelimbărʺ- cod proiect F-PNRR-Dotari-2023-3371, contract de finantare NR. 639DOT⁄2023, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ şi Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Valoarea totală a contractului de furnizare inclusiv TVA este de 435,018.41 lei.

Termenul de livrare a produselor aferente contractului este de 3 luni de la data semnării.

Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii infrastructurii educaţionale digitale şi a dotărilor materiale din cadrul ŞCOLII GIMNAZIALE “MIHAI VITEAZU” în vederea asigurării  unui proces educaţional eficient şi care să asigure respectarea standardelor europene.

Obiectivele  specifice ale proiectului sunt:

  • Infiinţarea unui laborator de informatică şi dotarea cu echipamentele digitale  necesare  pentru sprijinirea transformării digitale a unităţii de învăţământ
  • Dotarea unui cabinet de asistență psihopedagogică cu materiale didactice si echipamente digitale pentru o buna desfasurarea a  activitatii psihopedagogice
  • Dotarea a 31 de săli de clasă din cadrul unităţii de învăţământ cu mobilier specific şi materiale didactice
  • Dotarea sălii de sport din cadrul şcolii cu echipamentele necesare unei bune desfaşurări a activităţii sportive

Durata de implementare a proiectului este de 14 luni, respectiv de la data de 07 august 2023 până la data de  30 septembrie 2024.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați!

Persoana de contact – Staicu Elisabet , coordonator proiect

Telefon: 0269-560001

E-mail:contact@primariaselimbar.ro

ʺApel de proiect gestionat de Unitatea executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării (UEFSCDI), în numele si pentru Ministerul Educatiei, finantat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare si Reziliență al României si din fonduri nationale.˝

Etichete: