fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Educatie

Peste 60 de candidați, înscriși la concursul de ocupare a funcției de director sau director adjunct în unitățile de învățământ de stat

Vineri, 18.02.2022, s-a desfășurat proba scrisă pentru concursul de ocupare a funcției de director sau director adjunct în unitățile de învățământ de stat din județul Sibiu

 

La proba scrisă au participat 64 candidați, iar 8 candidați au absentat, din care un candidat a fost amânat (caz pozitiv la virusul SARS-Cov-2).

 

Din cei 64 de candidați prezenți au obținut punctajul minim de 70 puncte (considerat ca punctaj ce determină promovarea acestei probe) un număr de 40 de candidați (62,50%), restul de 24 candidați (37,50%) obținând sub 70 puncte.

 

Conform art. 12, alin. 1, lit. a din O.M.E. nr. 4.597 din 6 08.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat proba scrisă a constat în ”rezolvarea de către candidați, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional:

– capacități cognitive;

– competențe de management și leadership”.

 

Rezultatele, înainte de soluționarea contestațiilor, pot fi vizualizate aici: http://www.isjsb.ro/d2020/SB_Rezultate_initiale_proba_scrisa.pdf

 

Evaluarea testului standardizat s-a făcut în prezența candidatului și a observatorilor. Notele obținute la proba scrisă se pot contesta în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor. Contestațiile se adresează președintelui comisiei de organizare a concursului și se depun la secretariatul I.S.J. Sibiu în perioada 18 – 20 februarie 2022.

Anunț contestații aici: http://www.isjsb.ro/d2020/20220218080224610.pdf

 

Soluționarea contestațiilor se realizează în perioada 21 – 22 februarie 2022. Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor la reevaluarea probei scrise. În cazul constatării diferențelor de notare între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, președintele comisiei de organizare reevaluează testul în prezența candidatului și acordă nota finală.

 

Rezultatele soluționării contestațiilor de către comisiile de soluționare a contestațiilor se afișează la sediul și pe site-ul ISJ Sibiu și se comunică, în scris, contestatarului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor (25.02.2022). Rezultatele stabilite de comisiile de soluționare a contestațiilor sunt definitive.

 

În perioada 04 – 08 martie 2022, candidații admiși la proba scrisă a concursului  de ocupare a funcției de director sau director adjunct în unitățile de învățământ de stat din județul Sibiu își pot înregistra opțiunile pentru unitatea de învățământ la care vor să candideze și pot să-și depună documentele pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare.

 

Proba interviului se va desfășura în perioada 16 – 25 martie 2022, iar emiterea deciziilor de numire pe aceste funcții va avea loc în 4 aprilie.

Etichete:

Recomandam sa citesti si