fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Educatie

O nouă sesiune de recrutare pentru cei interesaţi să devină jandarmi

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu recrutează candidaţi pentru participarea la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Jandarmeriei Române, sesiunea februarie-martie 2021.

Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs următoarele locuri:

 1. Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani:

– 200 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorități).

 • 155 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 25 locuri alocate SIE;
 • 20 locuri alocate SPP.

 

 1. Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni:

– 200 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorități), astfel:

 • 175 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 25 locuri alocate SIE.

Depunerea cererilor de înscriere

Cererea-tip de înscriere se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se depune la Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu – Serviciul Resurse Umane (mun. Sibiu, Calea Poplăcii nr. 85, jud. Sibiu), în raport de domiciliul/ reședința înscrise în cartea de identitate a candidatului, în perioada 15 – 28 februarie 2021, în intervalul orar 09.00 – 15.30 , inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, în intervalul orar 09.00 – 13.00.

La data prezentării în vederea înscrierii, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate în original.

Condiţiile legale şi criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor sunt:

 1. a) să aibă cetățenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 4. d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerințelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
 10. j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. k) să nu fi desfășurat activități de politie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniți în anul participării la concurs;
 13. m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară;
 14. n) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. o) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învăţământ.

Cei interesați se pot adresa Compartimentului Management Resurse Umane şi Organizare din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu, Tel. 0269/233170; 0269/233190 – interior 24534/24535/24537, www.jandarmeriasibiu.ro.

Pentru informații suplimentare accesați:

http://www.jandarmeriasibiu.ro/Cariera/2021/Anunt%20recrutare%20candidati%20scoli%20postliceale%20ale%20JR%202021.pdf

Etichete:

Recomandam sa citesti si