fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Judet Social

Noi proiecte sociale destinate comunității din Șura Mică

În orice societate există anumite persoane care, datorită unor deficienţe, incapacităţi nu se pot “integra” în comunitate prin propriile lor forţe. Societatea, prin diverse mecanisme şi pârghii, trebuie să urmărească şi satisfacerea nevoilor/trebuintelor reale ale persoanelor din grupuri dezavantajate, să le asigure respectarea deplină a intereselor acestora, a demnităţii şi a drepturilor lor în orice împrejurare şi în raport cu orice sistem de referinţă, în vederea integrării acestora ca membri deplini ai societăţii. În acest sens, în comuna Șura Mică, este implementat în parteneriat cu  „Fundația pentru educație eco-sociaă Kinderbauernhof” și cu Școala Gimnazială din Șura Mică, proiectul „Dezvoltarea durabilă a comunității marginalizate din comuna Șura Mică, județul Sibiu prin măsuri integrate pentru populația aflată în risc de sărăcie și excluziune socială”

Valoarea totală a proiectului se ridică 3.920.798,94 lei, din care 3.871.097,44 lei reprezintă finantare nerambursabilă și este prevăzut a se derula în perioada 01.04.2021 – 30.09.2023.  Beneficiarii sunt atât cei 120 elevi din comunitatea marginalizată vizată (prin reducerea abandonului școlar, a riscului de abandon școlar și a părăsirii timpurii a școlii), cât și aproximativ 200 de persoane pentru care se dorește inserția pe piața muncii.

Scopul este creșterea potențialului economic al comuniății marginalizate prin măsuri de ocupare pentru 180 persoane (din care 48% femei), rezultând în inserția profesională a 46 persoane, din care 42 persoane prin ocuparea unui loc de muncă la angajatori, iar 4 persoane prin auto-ocupare. De asemenea, se urmărește cresterea nivelului de trai și reducerea numărului persoanelor din comuna Sura Mica aflate în risc de sărăcie și de excluziune socială prin facilitarea accesului la servicii medicale și sociale pentru 350 de membri ai grupului țintă.

Proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Etichete:

Recomandam sa citesti si