fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate

Munca zilieră controlată de inspectorii de muncă

În perioada 14 – 19 septembrie 2020, s-a desfăşurat, la iniţiativa Inspecţiei Muncii, o campanie naţională de verificare a respectării de către beneficiari a prevederilor legislaţiei privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în domeniile de activitate prevăzute de Legea nr.52/2011.

Conform Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii pot folosi zilieri doar pentru munca necalificată, în domeniile de activitate prevăzute la articolul 13.Obiectivele acestei campanii au urmărit, în principal, următoarele: identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri şi luarea măsurilor care se impun în cazul nerespectării de către aceştia a prevederilor legislaţiei privind munca zilieră, creşterea gradului de conştientizare al beneficiarilor şi al zilierilor care desfăşoară activităţi cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării prevederilor legale, identificarea beneficiarilor care utilizează munca copiilor şi a tinerilor fără respectarea prevederilor legale, identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri în condiţiile în care se impunea încheierea contractelor individuale de muncă, determinarea beneficiarilor de a respecta obligaţia de a înfiinţa şi completa registrul de evidenţă a zilierilor, precum şi de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, în termenele prevăzute de lege.

În perioada de desfăşurare a campaniei, inspectorii de muncă au verificat 56 de  beneficiari la care îşi desfăşoară activitatea 166 de zilieri, dintre care 7 tineri cu vârsta sub 18 ani.

Pentru neconformităţile identificate, inspectorii de muncă au dispus 13 măsuri de remediere şi au aplicat un număr de 11 sancţiuni contravenţionale, respectiv 1 amendă contravenţională în valoare de 300 lei pentru negarantarea în plată a salariului minim brut pe ţară şi 10 avertismente.

Reiterăm obligativitatea beneficiarilor de a înfiinţa, completa şi transmite registrul electronic de evidenţă a zilierilor în conformitate cu dispoziţiile articolului 5, aliniat (2), litera a) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilier.

Foto: arhivă

Etichete:

Recomandam sa citesti si