fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate

Măsuri guvernamentale de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice și a gazelor

Pentru gestionarea efectelor creșterii prețului energiei electrice și a gazelor naturale în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, respectiv pentru plafonarea și compensarea facturilor, următoarele categorii de beneficiari, în cazul în care nu au făcut-o până în prezent, au obligația de a completa Cererea/Declarația pe propria răspundere (conform art. IV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 259/2021):

 

  • întreprinderi mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, cabinete medicale individuale şi alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare
  • microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii
  • spitale publice şi private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi creşe
  • organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum şi unităţile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată
  • furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Toți acești beneficiari vor completa Cererea și Declarația pe propria răspundere și o vor transmite furnizorilor de gaze naturale și/sau energie electrică, după caz.

 

Cererea și Declarația pe propria răspundere se regăsesc în Anexele la Ordinul nr. 1155/1240/1480/2021 ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale/Ministerul Energiei/Ministerul Finanțelor privind aprobarea procedurii și termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare.

 

 

Etichete: