fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate

Măsuri de organizare a activității parchetului, necesare pentru prevenirea răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID19

Veştemean Ion, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ordinului nr.54 din 10.03.2020 a Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Cabinet Procuror General privind masuri de organizare a activităţii parchetului, necesare pentru prevenirea răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de COVID19 şi de gripa sezonieră, AU FOST DISPUSE URMĂTOARELE MĂSURI PRIVIND RELAŢIILE CU PUBLICUL:

1. Activitatea de relaţii cu publicul şi audienţe în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu se suspendă până la 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii suspendării.

Activitatea prevăzută la alin. 1 va fi suplinită de primirea sesizărilor, cererilor şi memoriilor prin corespondenţă, folosind mijloacele de comunicare electronice (fax: 0269/213325, E-mail: pt_sibiu@mpublic.ro) sau trimiterile poştale (Mun. Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, Nr. 28-32, judeţ Sibiu, cod poştal: 550324)

2. Pe perioada incidenţei prezentului ordin, comunicarea actelor procedurale se va realiza preponderent prin intermediul poştei electronice, cu acordul prealabil al destinatarului.

3. Intrarea în sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu,cu excepţia personalului propriu şi a celui din instituţiile sistemului judiciar, de ordine publică şi siguranţă naţională, se va face numai după completarea unei declaraţii pe proprie răspundere conform formularului prevăzut în Anexa nr. 1 la Ordinul, nr. 54 din 10 martie 2020 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care va fi pusă la dispoziţia jandarmului de serviciu la accesul în unitate.

În cazurile în care din conţinutul declaraţiei rezultă vreuna din situaţiile de risc indicate de răspunsul afirmativ la întrebări Jandarmul de serviciu va interzice accesul declarantului şi va încunoştinţa conducerea unităţii, care va notifica respectivul caz la Direcţia de Sănătate Publică Sibiu.

Persoanele care intră în unitate vor proceda obligatoriu Ia igienizarea mâinilor.

Persoanele citate sau prezentate la parchet vor autodeclara (prin fax, poşta electronică sau pe acelaşi, formular) dacă prezintă simptomele specifice (febră, transpiraţie, tuse, stare generală alterată, greutate la respiraţie), caz în care se va aprecia de către procuror în funcţie de urgenţa cauzei, audierea acesteia cu asigurarea mijloacelor de protecţie (măşti, mănuşi şi respectarea unei distanţe de 2-3 metri) sau amânarea efectuării audierii.

Procurorul de caz poate amâna efectuarea activităţilor procedurale care implică contactul direct cu persoanele, în măsura în care este posibil faţă de urgenţa cauzei.

Etichete:

Recomandam sa citesti si