fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Medias

Investiții de 100 de milioane de euro pentru creșterea ariei de acoperire cu servicii în nord-estul județului Sibiu

Apa Târnavei Mari anunță semnarea și demararea contractului de „Asistență tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare şi a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Sibiu, regiunea nord și est, în perioada 2014-2020”.

Acest contract este cofinanțat de Comisia Europeană, Guvernul României, autoritățile locale implicate în Proiect, prin Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional de Infrastructură Mare – POIM (2014-2020). Contractul a fost atribuit prin licitație publică deschisă asocierii dintre: S.C. Specialist Consulting S.R.L. cu sediul social în Bucureşti, bld. Nicolae Titulescu, nr.163, bl. 20, sectorul 1, România, S.C. Technital S.p.A, cu sediul social în Milano, Via Cassano d’Adda 27/1 – 20139, Italia și C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L, cu sediul social în Palombaro (Chieti), str. Cavour, nr. 45, CAP 66010, Italia. Valoarea contractului este de 7.540.166, 46 lei, perioada de derulare a acestuia fiind de 71 de luni. Obiectivele contractului sunt: elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Documentelor Suport, sprijin acordat Beneficiarului pentru completarea formularului Aplicației de Finanțare, elaborarea și revizuirea strategiei de achiziții și a graficului de implementare a proiectului, Asistență Tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor. Implementarea proiectului integrat de apă și apă uzată aduce beneficii precum: utilizarea raţională a resurselor de apă, prin asigurarea de servicii centralizate de alimentare cu apă potabilă de calitate, optimizarea consumului şi reducerea pierderilor de apă în reţelele de distribuţie; conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, prin colectarea, epurarea şi evacuarea corespunzătoare a apelor uzate urbane din aglomerările de peste 2000 l.e.; reducerea riscurilor asupra sănătăţii umane şi protejarea acesteia prin epurarea corespunzătoare a apei; eficientizarea activităţii Operatorului Regional prin diminuarea cheltuielilor cu vidanjarea foselor septice; îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă de suprafaţă prin epurarea corespunzătoare a apelor uzate menajere înainte de descărcarea lor în emisari naturali.
În domeniul apei potabile, vizăm realizarea sau extinderea capacităţii a 6 captări și a 7 staţii de tratare a apei. Până la 31 decembrie 2020, se va extinde conectarea la serviciile de alimentare cu apă potabilă până la 86% din aria de delegare a operatorului prin reabilitarea a 16,4 km, extinderea a 136,1 km de aducţiuni, extinderea a 82,7 km de reţea şi reabilitarea a 69,4 km de reţea. Investiţiile, în valoare totală de 52.540.252, 50 euro fără TVA, vor face obiectul elaborării şi proiectării Asistenţei Tehnice (la nivel de Aplicaţie, Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic şi documentaţie de atribuire) şi se vor realiza prin POIM, în perioada 2016-2020. În domeniul apei uzate, până la 31 decembrie 2018, vizăm extinderea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate urbane în aglomerări cuprinse între 2000-10.000 l.e., prin realizarea a 58 km de reţele noi de canalizare, 24 km conducte de refulare de la stații de pompare ale apelor uzate, extinderea cu 20 km de reţele de canalizare, reabilitarea a 22 km de reţele de canalizare şi colectoare, astfel realizându-se conformarea de 100% privind epurarea apelor uzate urbane din aglomerările cuprinse între 2000-10000 l.e, completându-se în acest scop sistemul regional de epurare cu o staţie de epurare nouă, 4 statii de epurare ce vor fi extinse sau modernizate, 50 de staţii noi de pompare a apelor uzate. Investiţiile vizate, în valoare totală de 46.633.782,5 Euro fără TVA, vor face obiectul elaborării şi proiectării Asistenței Tehnice şi se vor realiza prin POIM. Prin lucrările propuse, se va atinge un grad de conectare de 79,2 % din încărcarea biodegradabilă totală din aria viitoare de operare.

Etichete:

Recomandam sa citesti si