fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate ANUNŢ Educatie

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu recrutează candidaţi pentru admiterea la Academia de Poliție

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu organizează recrutarea candidaţilor pentru admiterea în cadrul Academiei de Poliție  “Alexandru Ioan Cuza” din București pentru anul universitar 2020 – 2021.

Depunerea cererilor de înscriere

Cererea-tip de înscriere se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se depune la Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu – Serviciul Resurse Umane (mun. Sibiu, Calea Poplăcii nr. 85, jud. Sibiu), în raport de domiciliul/ reședința înscrise în cartea de identitate a candidatului până în data de 27 iulie 2020, în intervalul orar 09.00 – 15.30 , inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, în intervalul orar 09.00 – 17.00.

 

Depunerea dosarelor de recrutare

Candidații vor constitui un dosar de recrutare pe care îl vor depune până la data de 04 august 2020.

 

Condiţiile legale şi criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor sunt:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b.să cunoască limba română scris şi vorbit;

 1. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d.să fie apţi  din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

 1. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care

participă la concursul de admitere;

 1. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 2. să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi

practicate în societate;

h.să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

 1. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 2. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 3. să nu desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l.să aibă vârsta de 27 de ani împliniți în anul participări la concurs;

 1. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate

pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinută de vară;

 1. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii

Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

 1. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Cei interesați se pot adresa la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sibiu – Compartimentul Management Resurse Umane şi Organizare, municipiul Sibiu, Calea Poplăcii nr. 85 Tel. 0269/233170; 0269/233190 – interior 24534/24535/24537, www.jandarmeriasibiu.ro.

Pentru informații suplimentare accesați:

http://www.jandarmeriasibiu.ro/Locuri-de-admitere-in-institutiile-de-invatamant.html

Mult succes tuturor candidaților!

Etichete:

Recomandam sa citesti si