fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Educatie

Înscrierile online la facultățile din cadrul ULBS vor începe în 6 iulie

ULBS, împreună cu partenerii săi din mediul economic sibian, va subvenționa 138 de locuri pentru admiterea 2020. În total vor fi 2.980 de locuri fără taxă la toate nivelurile de studii (licență + master + doctorat)

La admiterea din iulie 2020, care se va desfășura în cea mai mare parte online (excepție făcând Facultatea de Medicină, unde va fi examen scris și Artă Teatrală, unde va exista o proba de aptitudini), Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu (ULBS) va suplimenta numărul locurilor fără taxă pentru studiile de licență, master și doctorat. Un număr de 138 de locuri vor fi subvenționate din surse proprii, acestea adăugându-se celor 1.744 de locuri bugetate alocate de Ministerul Educației și Cercetării pentru programele de licență și 959 pentru programele de master. În total, ULBS va scoate la concurs, pentru programele de studiu de la învățământul cu frecvență (IF), peste 5.700 locuri pentru studiile de licență și masterat, în sesiunea vară 2020. Dintre acestea, 3.700 sunt locuri pentru studii de licență, 1.744 reprezentând locuri subvenționate (fără taxă). Pentru studiile de masterat vor fi alocate 2.050 de locuri, din care 959 de locuri subvenționate (fără taxă), iar pentru învățământul cu frecvență redusă (IFR) și învățământul la distanță (ID) vor fi scoase la concurs 1.045 de locuri cu taxă (880 locuri pentru învățământul de licență și 165 la master).

„Prin aceste locuri suplimentare dorim să venim în sprijinul tinerilor care își doresc să studieze la ULBS. O parte din cele 138 de locuri vor fi susținute prin granturile inițiate de către universitate, iar restul vor fi oferite de companiile partenere”, a declarat prof. univ. dr. habil. Sorin Radu, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Distribuția acestor locuri suplimentare este următoarea:

La nivelul studiilor de licență:
-53 de locuri subvenționate de către ULBS;
-5 locuri subvenționate de compania KeepCalling;
-5 locuri subvenționate de compania Merk Class;
-1 loc subvenționat de structuri independente de exercitare a unor profesii;
20 de locuri subvenționate printr-un proiect CNFIS-FDI.

La nivelul studiilor de master:
-28 de locuri subvenționate de către ULBS;
-25 de locuri subvenționate de compania Continental Automotive Sibiu;
-1 loc subvenționat de structuri independente de exercitare a unor profesii.

Cele 138 de locuri destinate studenților care vor fi admiși în anul I de studii se adaugă locurilor de studenți din anii superiori, care beneficiază deja de sprijin financiar din partea unor instituții precum Fundația Michael Schmidt, Continental Automotive Sibiu, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank.

Pentru anul universitar 2020-2021, în numărul total de locuri scoase la concurs sunt incluse și acelea cu destinație specială, alocate de Ministerul Educației și Cercetării:

LICENȚĂ:

– 5 locuri destinate candidaților de etnie romă;
– 34 de locuri destinate candidaților care au absolvit licee situate în mediul rural;
– 44 de locuri destinate românilor de pretutindeni;
– 120 de locuri pentru domenii prioritare.

MASTER:

– 1 loc destinat candidaților de etnie romă;
– 19 locuri destinate românilor de pretutindeni;
– 86 de locuri pentru domenii prioritare.

În ceea ce privește studiile doctorale, la nivelul ULBS au fost alocate 150 de locuri, din care 48 fără taxă (aici fiind incluse și 5 locuri destinate românilor de pretutindeni). Și pentru acest tip de studii, ULBS subvenționează un număr de 10 locuri.

Înscrierile online la facultățile din cadrul ULBS vor începe în 6 iulie, pentru toate formele de învățământ (IF, ID, IFR).

Calendarul admiterii pentru fiecare specializare în parte poate fi consultat la adresa https://admitere.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/2020/Calendar%20admitere%202020.pdf

Cei care doresc să se înscrie la una din specializările oferite de facultățile din cadrul ULBS au la dispoziție oferta educațională completă pe site-ul universității: https://admitere.ulbsibiu.ro/ro/oferta/

Situația în timp real a numărului de candidați înscriși la fiecare facultate din cadrul ULBS va putea fi consultată la adresa http://stats.ulbsibiu.ro/ro/inscrisi/index.php

Toate specializările Universității „Lucian Blaga” din Sibiu sunt acreditate sau autorizate să funcționeze de către Ministerul Educației și Cercetării, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) acordând instituției sibiene, la ultima evaluare, cel mai înalt calificativ — Grad de Încredere Ridicat.

Total locuri scoase la concurs pentru sesiunea de admitere iulie 2020
– licență – 3.607 locuri (din care 1.744 fără taxă)
– master – 2.057 de locuri (din care 959 fără taxă)

Repartizarea locurilor pe facultăți pentru sesiunea de admitere iulie 2020
(nu conțin locurile cu destinație specială: romi, români de pretutindeni)

TEOLOGIE:
Licență – 102 locuri (din care 68 de locuri fără taxă)
Master – 75 de locuri (din care 44 de locuri fără taxă)
DREPT:
Licență – 192 de locuri (din care 127 de locuri fără taxă)
Master – 170 de locuri (din care 80 de locuri fără taxă)
LITERE ȘI ARTE:
Licență – 315 locuri (din care 205 locuri fără taxă)
Master – 176 de locuri (din care 117 locuri fără taxă)
SOCIO-UMANE:
Licență – 772 de locuri (din care 265 de locuri fără taxă)
Master – 466 de locuri (din care 176 de locuri fără taxă)
INGINERIE:
Licență – 855 de locuri (din care 470 de locuri fără taxă)
Master – 475 de locuri (din care 228 de locuri fără taxă)
ȘTIINȚE:
Licență – 340 de locuri (din care 185 de locuri fără taxă)
Master – 201 locuri (din care 120 de locuri fără taxă)
MEDICINĂ:
Licență – 307 locuri (din care 136 de locuri fără taxă)
Master – 150 de locuri (din care 0 locuri fără taxă)
ȘTIINȚE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI:
Licență – 248 de locuri (din care 143 de locuri fără taxă)
Master – 130 de locuri (din care 67 de locuri fără taxă)
ȘTIINȚE ECOMOMICE:
Licență – 455 de locuri (din care 183 de locuri fără taxă)
Master – 208 locuri (din care 138 de locuri fără taxă)

ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ:
Licență – 880 de locuri
Master – 165 de locuri

PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE
250 de locuri

Etichete: