fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Judet

Înscrieri în Casa Verde Fotovoltaice pentru județul Sibiu: 24 – 26 mai

Sibienii care vor să beneficieze de subvenții pentru instalarea de panouri fotovoltaice se pot înscrie în programul Casa Verde Fotovoltaice în perioada 24 – 26 mai. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a dedicat cele trei zile exclusiv solicitanților persoane fizice din Regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu). S-au stabilit perioade distincte pentru fiecare regiune pentru ca platforma informatică să nu se blocheze.

Înscrierile în program se fac prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție pe site-ul www.afm.ro.

Subvenții de maximum 20.000 de lei

Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, cu condiţia ca beneficiarul să suporte o contribuţie proprie de 2.000 de lei. Persoanele acceptate în program nu primesc efectiv suma finanţată de AFM, ci aceasta se scade din valoarea totală a facturii emise de instalatorul validat. Pentru Regiunea Centru, bugetul acestei sesiuni a Programului Casa Verde Fotovoltaice este de 245.060.000 de lei.

Solicitantul se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru un singur imobil.

Documente necesare

Documentele pe care solicitantul persoană fizică trebuie să le încarce în aplicaţie sunt:

a) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicaţie;
b) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie;
c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie;
d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; acesta poate fi obţinut de solicitant şi în format electronic;
e) copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.
Documentele încărcate la momentul înscrierii în aplicaţie nu vor mai putea fi modificate sau reîncărcate ulterior.

Etichete:

Recomandam sa citesti si

Stiri din aceeasi categorie