fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Sibiu

Începutul de an școlar- o prioritate pentru pompierii sibieni

Două unități de învățământ din județul Sibiu se află în Scenariul 3 (ore online)

Perioada premergătoare începerii noului an de învățământ se remarcă prin efortul conjugat, deschiderea și implicarea reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu , care împreună cu factorii responsabili din cadrul Inspectoratului Școlar Județean desfășoară activități pentru creșterea nivelului de siguranță la incendiu în unitățile de învățământ de pe raza județului.

Până în prezent Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu a desfăşurat 7 acţiuni de control şi activităţi de îndrumare pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor la unităţile de învăţământ din municipiul Sibiu și Mediaș, în urma cărora au fost identificate 22 de nereguli dintre care 17 au fost sancționate cu avertismente scrise.
Creşterea nivelului de protecţie este un obiectiv prioritar pentru instituția noastră, sens în care specialiștii din cadrul Inspecției de Prevenire au urmărit pe timpul controalelor respectarea următoarele măsuri:

– verificarea organizării activității privind identificarea și evaluarea riscurilor pe timpul exploatării acestor construcții;
-asigurarea permanentă a condiţiilor de evacuare a persoanelor;
– funcţionarea iluminatului de securitate pentru evacuare;
– exploatarea corectă a centralelor termice și a coșurilor de evacuare a fumului;
– existența și funcționarea stingătoarele de incendiu și a rețelelor de hidranți interiori;
– existenţa şi funcţionarea mijloacelor speciale de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiilor.

Odată cu începerea anului școlar, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Cpt. Dumitru Croitoru ” al județului Sibiu vă reamintește importanța respectării următoarelor măsuri de prevenire la unitățile de invățământ:

 căile de evacuare şi salvare din unitãţile de învãţãmânt (coridoare, scări,
ieşiri) trebuie să fie permanent utilizabile, iar lãţimea acestora nu trebuie
îngustată prin amplasarea de automate pentru sucuri, dulapuri, etc.

 uşile trebuie ţinute permanent închise. În caz de incendiu, pe timpul
parcurgerii traseului de evacuare, se va urmări închiderea tuturor uşilor, fără
însă a le bloca.
 funcţionarea sistemului de alarmare trebuie verificată în afara orelor de
învăţământ.
 semnalul de alarmare trebuie sã fie cunoscut de cãtre profesori şi elevi. Se
recomandă, pregătirea şi a altor echipamente de alarmare de rezervă (de
exemplu: clopoţel, megafon,etc.).
 stingătoarele şi hidranţii trebuie să fie permanent accesibile şi în stare de
funcţionare.
 clasele cu copii cu handicap locomotor trebuie amplasate pe cât posibil la
parter. Dacă acest lucru nu este realizabil, se vor alege pentru aceşti elevi
clasele din care calea de evacuare până în exterior care este cea mai scurtă.
 în cadrul orelor speciale, în baza programei de învăţământ, elevilor li se vor
transmite cunoştinţele generale în domeniul apărării împotriva incendiilor.
 în fiecare sală de clasă se vor afişa instrucţiunile pe care elevii şi profesorii
trebuie sã le cunoască şi să le urmeze în cazul declanşării alarmei de
evacuare.
 profesorii au rolul de ai instrui pe elevi în ceea ce priveşte pregătirea
generală în domeniul apărării împotriva incendiilor, cunoaşterea planului de
alarmare şi evacuare şi a comportamentului pe care trebuie să-l aibă în caz
de incendiu.

Etichete:

Recomandam sa citesti si