fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Educatie

În curând va debuta perioada de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare

In județul Sibiu funcționează asociații/ fundații/ ONG-uri care au în domeniul lor de activitate desfășurarea unor activități de tip educativ sau de instruire educațională, care nu sunt autorizate sau acreditate a funcționa ca  instituții de învățământ preuniversitar de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), respectiv nu au ordin de  ministru al Ministerului Educației.

Facem recomandarea părinților să aleagă cu  maximă responsabilitate unde și în ce mod se desfășoară actul educațional atunci când își înscriu copiii în clasa pregătitoare.

Parcurgerea unui an sau mai multor ani de studiu în aceste unități atrage, după sine, imposibilitatea transferării lor, în unități de învățământ preuniversitar de stat sau particular, autorizate provizoriu sau acreditate.

Specificăm că, în cazul în care părinții doresc să-și transfere copiii din aceste instituții neautorizate, trebuie să știe că în conformitate cu Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P) , art. 125, alin (10), copiii vor susține examene pentru completarea foii matricole la toate disciplinele din trunchiul comun, pentru toți anii absolviți în unitățile de învățământ neautorizate.

 

Precizăm de asemenea că activitatea de tip home-schooling nu este legiferată în România.

Drept urmare, singurele instituții de învățământ preuniversitar autorizate și/sau acreditate pentru desfășurarea activităților specifice învățământului din România, la nivelul județului Sibiu, sunt cele aflate pe lista I.S.J. Sibiu, listă ce poate fi consultată pe siteul www.isjsb.ro, secțiunea rețea școlară (http://isjsb.ro/index.php/retea-scolara).

 

Etichete:

Recomandam sa citesti si