fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate

Gheorghe Aldea, bun de plată

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu solicită 2.000.000 Euro fostului președinte Aldea Gheorghe Aurel pentru acoperirea prejudiciului și despăgubiri.

Colegiul Camerei  de Comerț, Industrie si Agricultura Sibiu, reunit in 06 martie 2023, a luat in discuție propunerea transmisă de către președintele exclus Aldea Gheorghe Aurel de a răscumpăra creanța de 725.000 Euro pe care acesta a cumparat-o și platit-o cu încălcarea Statutului și a legii. Propunerea a fost respinsă cu unanimitate de voturi.

Considerăm că transmiterea acestei propuneri este o recunoaștere a prejudiciului creat și o încercare  de a scăpa de răspundere și de urmările civile și penale ale faptelor sale.

Începând cu data la care CCIA a vândut și încasat imobilul pe care l-a deținut, toate acțiunile fostului președinte Aldea Gheorghe Aurel au fost îndreptate spre folosirea și plata discreționară a banilor încasați, producând prejudicii importante. Adunarea generală a CCIA a refuzat în mod repetat descărcarea de gestiune a președintelui exclus Aldea Gheorghe Aurel, considerând că acțiunile acestuia au fost ilegale și fără bază statutară, și nici una dintre ele nu a reprezentat și nu reprezintă interesele CCIA. Acțiunile sale nestatutare și nelegale, cât mai ales acțiunile de defăimare, mărturie mincinoasă și reclamarea făra suport a unor fapte penale inventate ale managementului CCIA (cu scopul evident de a-și acoperi faptele sale penale reale) au adus pierderi de imagine și financiare semnificative Camerei și mediului de afaceri în general.

În aceste condiții, Colegiul Camerei a delegat în unanimitate Presedintele Camerei ca, direct sau prin avocat, să facă publice această decizie și să o trimită organelor de urmărire penală. În cazul în care președintele exclus Aldea Gheorghe Aurel își va asuma răspunderea civilă pentru operațiunile nestatutare și nelegale făcute în nume propriu, Colegiu a împuternicit  Presedintele să încheie o tranzacție de recuperare a prejudiciului material, moral și de imagine pentru suma minimă de 2.000.000 Euro (1.450.000 Euro prejudiciu estimat și 550.000 despăgubiri și daune) împuternicindu-l să înceteze procesul civil de recuperarea a prejudiciului deschis la Tribunalul Sibiu sub nr. 2793/85/2022, la încasarea în contul nostru a acestei sume.