fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Politica

Gheorghe-Adrian Cătană, AUR Sibiu: ”Totul începe cu Sănătatea. Dacă poporul este bolnav, atunci nu se mai poate realiza nimic”

Dacă în 2020, în România cheltuielile guvernului cu destinația sănătate au fost de 712,6 euro/ locuitor, în 2024 vom avea doar 100 euro/ locuitor, media în UE fiind 2884 EUR/ locuitor. Cam atât valorează viața românilor.

Bugetul Ministerului Sănătății 2024

În Sinteza bugetului pe OPC la nivelul anului 2024 pentru Ministerul Sănătății este alocat un buget de 18,894,345 mii lei( ( include și transferurile consolidabile ptr echilibrare FNUASS) față de cel estimat în 2023 de 13,118 ,801 mii lei.

În anul 2024 se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să negocieze şi să încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat în limita sumei de 4.300.000 mii lei la fel că în 2022 și 2023.

Contractele cost-volum şi contractele cost-volum-rezultat reprezintă mecanisme care au că scop creşterea accesului populaţiei la terapie, în condiţii de eficienţă, sustenabilitate financiară şi de predictibilitate a costurilor din sistemul de sănătate. Sunt considerate contracte cost-volum contractele în care deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă se angajează să furnizeze gratuit un număr determinat de unităţi, pentru un număr determinat de pacienţi, pe o anumită perioadă de timp, în condiţii specifice, precum și contractele în care deţinătorul autorizaţiei se angajează să furnizeze medicamentul inclus în listă cu un anumit preţ negociat, pentru o anumită categorie de pacienţi, pe o anumită perioadă de timp.

Pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit dispoziţiilor art. 265 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,veniturile bugetului se completează cu suma de 460.174 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. Pentru acoperirea deficitului aferent asigurărilor pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile se completează cu suma de 234.382 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.

În 2024 se vor aloca 39,297 mii lei ptr realizarea unor investiții, dotări cu aparatura, echipamente,instalații și altele semenea pentru activități de cercetare în domeniul sănătății față de 59,572 mii lei în 2023.

Programe pentru sănătate 500,000mii lei în 2024 fata de 564,000 mii lei în 2023, ceea ce vă afecta foarte mult bolnavii cronici ( afecțiuni oncologice, cardiovasculare).

În mod real, bugetul alocat sănătății în 2023 a fost de 23,244,746 mii lei credite bugetare. PIB 2024 de 1.734 de miliarde de lei. 18,854,345 mii lei 2024 reprezintă 1,09% din PIB față de media 9,8 % în UE

Bugetul Sănătății 2024: 19,588,901 mii lei vs 23,244,746 mii lei în 2023

În UE, fondurile alocate Sănătății sunt duble față de bugetele ministerelor de apărare și ordine publică.

Cheltuielile publice cu sănătatea în România, conform evoluțiilor din ultimii 27 de ani, sunt la al doilea cel mai scăzut nivel din UE 27, în 2024 însăa vom fi la nivelul cel mai scăzut.

Ȋn 2020 în România cheltuielile guvernului cu destinația sănătate au fost de 712,6 euro/locuitor ,reprezentând cel mai redus nivel dintre statele membre ale UE vs Luxemburg – 5267 euro/locuitor in 2019.

Dacă în 2023 ne-am confruntat cu probleme majore, respectiv, lipsa medicamentelor din spitale, programe de prevenție practic inexistente, medicii de familie neplatiti integral, servicii medicale în mediul rural inexistente, programele naționale de sănătate ptr bolnavii oncologici neavand bugetele necesare, parcul auto al Serviciilor de Ambulanță Județene, un cimitir de mașini care trebuie resuscitat, în 2024, sistemul public de sănătate va fi falimentar.

Ȋn 2024 vom avea practic 100 Euro/ locuitor ptr sănătate, media UE fiind de 2 884 EUR/ locuitor.