fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Cultură

Expoziția „Magia Restaurării” la Palatul Brukenthal

Expoziția „Magia Restaurării” la Palatul Brukenthal

Expoziția: „Magia Restaurării”

Locul de desfășurare: Cabinetul de cartografie, Palatul Brukenthal, Piața Mare, nr. 4

Durata: 3 august – 2 octombrie 2022

Vernisaj: 3 august 2022, ora 13:00

Din păcate prea puțin cunoscută, activitatea de restaurare a patrimoniului presupune un efort complex, de echipă, depus de oameni obişnuiţi să lucreze în anonimat, pentru ca publicul larg de astăzi, dar și cel din viitor, să poată experimenta bucuria cunoașterii valorilor trecutului istoric.

Fiecare salon de restaurare este o oportunitate extraordinară de dezvăluire a osmozei dintre ştiinţă şi arta restaurării.

Ştiinţa restaurării pornește de la cercetarea trecutului cunoscut al piesei de patrimoniu, contribuind în mod relevant la descoperirea noilor date și aspecte legate de aceasta, oferindu-i totodată șansa existenței sale viitoare.

Arta restaurării, pe de altă parte, constituie o experiență deasupra spațiului și timpului, în care restauratorul empatizează cu artistul sau meșterul obiectelor restaurate, acestea codificând în esența lor diverse realități, de la cea a atelierului în care au fost produse, la cea a istoriei pe care au parcurs-o și cea a prezentului căruia expoziția i se adresează.

Devenită o tradiție în cadrul Muzeului Național Brukenthal, expoziția organizată de restauratorii Muzeului pune în valoare piese spectaculoase  restaurate din patrimoniul Muzeului Național Brukenthal pe suporturile: pictură ulei, grafică, carte, piele, lemn, lemn policrom, textile, ceramică, metal, piatră. Alături de fiecare piesă va fi poziționat un print color cu fotografii ale pieselor înainte de restaurare, etape din timpul restaurării, după restaurare, operațiile efectuate de restaurator pe fiecare piesă și numele restauratorului. Astfel publicul larg va afla “secretele” ascunse în spatele muncii de restaurare.

/EN/

Exhibition: “The Magic of Restoration”

Location: Cartography Cabinet, Brukenthal Palace, 4, Grand Square

Duration: August 3 – October 2, 2022

Opening: August 3, 2022, 1:00 p.m.

Unfortunately, too little known, the work of heritage restoration involves a complex, team effort, carried out by people used to working in anonymity, so that the general public of today, but also of the future, can experience the joy of knowing the values of the historical past.

Each restoration salon is an extraordinary opportunity to reveal the osmosis between the science and art of restoration.

The science of restoration starts from the research of the known past of the heritage piece, contributing in a relevant way to the discovery of new data and aspects related to it, while giving it the chance of its future existence.

The art of restoration, on the other hand, is an experience above space and time, in which the restorer empathises with the artist or craftsman of the restored objects, which encode in their essence different realities, from that of the workshop in which they were produced, to that of the history they have gone through and that of the present to which the exhibition is addressed to.

A  tradition at the Brukenthal National Museum nowadays, the exhibition organised by the Museum’s restorers showcases spectacular pieces restored from the Brukenthal National Museum’s heritage in the following media: oil paintings, graphics, books, leather, wood, polychrome wood, textiles, ceramics, metal and stone. Next to each piece there will be placed a colour print with photographs of the pieces before restoration, stages during restoration, after restoration, operations performed by the restorer on each piece and the name of the restorer. This will help the general public to learn the “secrets” behind the restoration work.

Etichete:

Recomandam sa citesti si