fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Cultură

Expoziția „Colecții și colecționari” la Casa Albastră

Expoziție: Colecții și colecționari

Locul de desfășurare: Sala Multimedia, Casa Albastră

Vernisaj: joi 15 septembrie 2022, ora 12:00

Curatori: Delia Voina, Raluca Frîncu

Colaboratori: Raluca Teodorescu, Claudia Urduzia, Sergiu Chideșa, Florentin Perianu, Ecaterina Natea, Alexandra Runcan, Ramona Muntean, Răzvan Malanca, Bogdan Runcan, Răzvan Mareș

Patrimoniul muzeal deținut de Muzeul de Istorie-Casa Altemberger, constituit de-a lungul timpului prin achiziţii, donaţii şi transferuri de bunuri culturale, este structurat în 21 de colecții, diverse ca tematică, marcând specificitatea și originalitatea muzeului.

Expoziția „Colecții și colecționari” este concepută ca o incursiune în povestea creării și evoluției muzeului, prin prezentarea unor valoroase obiecte de numismatică, istorie medievală, știință și tehnică, sticlă, medalii și decorații, steaguri, obiecte masonice, clișee pe sticlă, grafică documentară, din colecții ce completează documentar expozițiile permanente deschise în prezent publicului vizitator. Totodată, este o manifestare prin care dorim să răsplătim eforturile unor colecționari care o viață întreagă au strâns obiecte de mare valoare, azi în patrimoniul muzeului: baronul Samuel von Brukenthal, Emil Sigerus, Johann Michael Ackner, Friedrich Mauksch, Carl Engber, Horia Tipuriță.

Expoziția „Colecții și colecționari” este organizată de Muzeul Național Brukenthal, Muzeul de Istorie-Casa Altemberger, la Casa Albastră, Sala Multimedia, în perioada 15 septembrie – 30 octombrie 2022. Vernisajul va avea loc joi, 15 septembrie 2022, ora 12.00.

/EN/

Exhibition: Collections and collectors

Location: Multimedia Room, Blue House

Opening: Thursday, September 15, 2022, 12 p.m.

Curators: Delia Voina, Raluca Frîncu

Collaborators: Raluca Teodorescu, Claudia Urduzia, Sergiu Chideșa, Florentin Perianu, Ecaterina Natea, Alexandra Runcan, Ramona Muntean, Răzvan Malanca, Bogdan Runcan, Răzvan Mareș

The museum heritage held by the Museum of History Altemberger House, built up over time through acquisitions, donations and transfers of cultural goods, is structured in 21 collections, diverse in theme, marking the specificity and originality of the museum.

The exhibition “Collections and Collectors” is conceived as an incursion into the history of the creation and evolution of the museum, through the presentation of valuable numismatic objects, medieval history, science and technology, glass, medals and decorations, flags, Masonic objects, glass clichés, documentary graphics, from collections that complement the permanent exhibitions currently open to the public. At the same time, it is an event through which we wish to reward today the efforts of collectors who have spent a lifetime collecting objects of great value, for the patrimony of the museum: Baron Samuel von Brukenthal, Emil Sigerus, Johann Michael Ackner, Friedrich Mauksch, Carl Engber, Horia Tipuriță.

The exhibition “Collections and Collectors” is organised by the Brukenthal National Museum, Museum of History-Altemberger House, at the Blue House, Multimedia Hall, from September 15 to October  30 , 2022. The opening will take place on Thursday, September 15, 2022, at 12 p.m.

 

Etichete:

Recomandam sa citesti si