fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Educatie

Examen de capacitate preoţească în Arhiepiscopia Sibiului

În luna martie a acestui an va avea loc examenul de capacitate preoţească – sesiunea de primăvară – pentru tinerii teologi care urmează să fie hirotoniţi în Arhiepiscopia Sibiului.

În şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial din data de 8 IANUARIE 2022, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu, s-a aprobat organizarea examenului de capacitate preoţească la data de 22 martie 2022.

La acest examen se pot înscrie tinerii teologi, absolvenţi ai Facultăţilor de Teologie Ortodoxă care doresc să se titularizeze pe unul dintre posturile clericale vacante. Programul examenului va fi următorul:

Marți, 22 martie 2022 (Sala Spiridon Cândea)

Ora 9.00 – Testul psihologic

Ora 9.30 – Examen scris

Ora 11.00 – Examen oral

 

Dosarele candidațiolor se depun la Sectorul cultural al Arhiepiscopiei Sibiului în perioada 14-17 martie 2022.

ORICE MODIFICĂRI VOR FI ANUNȚATE PE PAGINA OFICIALĂ A MITROPOLIEI ARDEALULUI

Examenul de Capacitate preoţească va cuprinde un test psihologic, o probă scrisă şi o probă orală:

 

Examen scris:

 1. Teologie Dogmatică – Teologie Liturgică – Teologie Pastorală.

 

Examen oral:

 

 1. Liturgică
 2. Predică
 3. Cateheză
 4. Administraţie şi legislaţie bisericească

 

Acte necesare la dosar:

 

 1. Cerere de înscriere
 2. Acte de identitate: C.I., certificat de naştere, certificat de căsătorie (în copie)
 3. Acte de studii în Teologie (în copie)
 4. Foaia matricolă (în copie)
 5. Curriculum vitae

 

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu

 

PROGRAMA

pentru

EXAMENUL de CAPACITATE PREOŢEASCĂ

 

(Dogmatică, Pastorală-Misiologie, Spiritualitate Ortodoxă)

 

 1. Sublimitatea slujirii preoţeşti. Preoţia bisericească şi preoţia universală. Apostolatul preoţilor şi apostolatul mirenilor
 2. Sfânta Scriptură în viaţa Bisericii. Cunoaşterea, interpretarea corectă şi lectura duhovnicească a Sfintei Scripturi
 3. Sfintele Taine în iconomia mântuirii şi viaţa credincioşilor
 4. Taina Mărturisirii – mijloc de înnoire şi sfinţire a credincioşilor, de îndrumare duhovnicească şi pastoraţie individuală
 5. Sfânta Euharistie ca Taină, Jertfă şi comuniune
 6. Preacinstirea Maicii Domnului
 7. Comuniunea sfinţilor, rugăciunile pentru cei adormiţi şi folosul lor
 8. Participarea la viaţa liturgică. Rolul ei pentru viaţa spirituală a credincioşilor şi importanţa ei misionar-pastorală
 9. Înţelesul, folosul şi importanţa postului creştin
 10. Transmiterea credinţei şi educaţia religios morală a copiilor şi tinerilor; catehizarea şi învăţământul religios
 11. Misiune, dialog, ecumenism şi antiecumenism
 12. Principalele culte neoprotestante din România: penticostalii, baptiştii, adventiştii, creştinii după Evanghelie, martorii lui Iehova; secte noi şi mişcări religioase moderne: New Age, mormonii, secta Moon, mişcările sataniste etc. Atitudinea Bisericii faţă de ele
 13. Sărbătorile creştine în viaţa Bisericii. Serbarea Duminicii
 14. Biserica şi provocările societăţii contemporane. Secularizarea, globalizarea, ingineria genetică (fertilizarea in-Vitro, clonarea, transplantul de organ), avortul, eutanasia, homosexualitatea
 15. Familia şi Biserica, mediu de împlinire şi desăvârşire creştină
 16. Sfinţirea timpului. Anul liturgic şi ciclurile acestuia. Laudele bisericeşti. Starea de rugăciune, felurile şi condiţiile rugăciunii
 17. Noţiunea de sfinţenie. Cinstirea sfinţilor şi a sfintelor moaşte
 18. Cinstirea sfintelor icoane şi a Sfintei Cruci

 

Bibliografie:

– Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran, Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean, Teologia Dogmatică, Ed. Renaşterea, Cluj, 2000;

– Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1978;

– Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, SpiritualitateOrtodoxă, Ascetica şi Mistica, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1992;

– Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia Ortodoxă, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1986;

– Colectiv, Îndrumări misionare, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1986;

 

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu

Examenul de Capacitate preoţească

Subiecte pentru Liturgică

LAUDE ŞI IERURGII

 1. Rânduiala Vecerniei
 2. Rânduiala Utreniei
 3. Slujbele premergătoare săvârşirii Sfintei Liturghii. Rânduiala şi timpul săvârşirii lor
 4. Posturile de peste an
 5. Cele şapte laude
 6. Ierurgiile

 

SFÂNTA LITURGHIE

 1. Veşmintele preotului. Veşmintele arhiereului
 2. Rugăciuni: Rugăciunile începătoare
 3. Rugăciuni: Troparele de umilinţă
 4. Rugăciuni: Crezul
 5. Rugăciuni: Psalmul 50
 6. Rugăciuni: Rugăciunile la îmbrăcarea în veşminte
 7. Rugăciuni: La „luarea vremii”
 8. Sfânta Liturghie. Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Rânduiala şi timpul săvârşirii ei
 9. Liturghia Sfântului Grigorie Dialogul. Rânduiala şi timpul săvârşirii ei
 10. Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Rânduiala şi timpul săvârşirii ei
 11. Modul în care se pregăteşte preotul pentru săvârşirea Sfintei Liturghii
 12. Obiectele de cult necesare pentru săvârşirea Sfintei Liturghii
 13. Poate săvârşi preotul Sfânta Liturghie şi cu pâine? Dar cu altceva înafară de vin?
 14. În ce moment din cadrul Liturghiilor are loc prefacerea Sfintelor Daruri?
 15. Se pot săvârşi mai multe Liturghii într-o singură zi, de către un preot, în aceeaşi biserică şi la aceeaşi sfântă masă?
 16. Modul în care se face încheierea sfintelor slujbe. Rânduiala otpustului
 17. Organizarea serviciilor religioase în cazul în care preotul are şi o filie

 

SFINTELE TAINE

 1. Taina Sfântul Botez. Când se săvârşeşte Botezul?
 2. Săvârşitorul şi primitorul Tainei Botezului
 3. Locul unde se săvârşeşte Botezul
 4. În ce condiţii şi pe baza căror acte poate săvârşi preotul Botezul?
 5. Rânduiala Sfântului Botez
 6. Lucrurile de care are nevoie preotul pentru săvârşirea Botezului.
 7. De unde primeşte preotul Sfântul Mir? Când şi de către cine este sfinţit?
 8. Formula Botezului. Formula ungerii cu untdelemn sfinţit şi cu Sfântul Mir
 9. Poate preotul boteza mai mulţi copii în cadrul aceleiaşi Sfinte Taine?
 10. Se pot boteza deodată un băiat şi o fetiţă?
 11. Aghiasma sau apa sfinţită altă dată pot fi folosite la săvârşirea Sfântului Botez?
 12. Cum se procedează în cazul botezului unor copii găsiţi sau despre care nu se ştie dacă au fost botezaţi anterior; formula Botezului, în acest caz
 13. Când se face împărtăşirea celor nou botezaţi? Dacă aceştia sunt maturi, trebuie spovediţi înainte?
 14. Botezul de necesitate. Cum procedează preotul dacă pruncul botezat sub stare de necesitate trăieşte? Cum se face înmormântarea pruncului botezat sub stare de necesitate?
 15. Unde, de ce şi pe ce temei se înregistrează noul botezat?
 16. Taina Sfintei Spovedanii. Spovedania, mijloc de pastoraţie
 17. Săvârşitorul Sfintei Taine a Spovedaniei
 18. Când şi cum îi pregăteşte preotul pe credincioşi în vederea primirii Spovedaniei?
 19. Creştinii se pot spovedi oricând?
 20. Preotul trebuie să se spovedească? Când şi cui?
 21. Când şi unde se săvârşeşte Spovedania? Poate fi săvârşită în Sfântul Altar?
 22. Rânduiala Spovedaniei
 23. Poate preotul spovedi fără săvârşirea Molitvei? Se săvârşeşte ea pentru fiecare credincios? Se poate săvârşi şi pentru mai mulţi?
 24. Cum se procedează dacă primitorul Tainei nu ştie să mai fi fost spovedit?
 25. Care sunt întrebările preliminare necesare înainte de mărturisire?
 26. Ce se are în vedere la formularea întrebărilor pe care le pune duhovnicul?
 27. Care sunt elementele de care preotul duhovnic va ţine seama pentru ca o mărturisire să fie completă?
 28. La ce vârstă se mărturisesc copiii?
 29. Ce trebuie să urmărească preotul când hotărăşte canonul pentru Spovedanie?
 30. Cum se procedează dacă credinciosul venit la mărturisire nu şi-a îndeplinit canonul primit anterior?
 31. Poate preotul să-i schimbe penitentului canonul dat de un alt duhovnic? În ce împrejurări?
 32. Respectarea secretului Spovedaniei şi controlul penitentului după mărturisire
 33. În ce împrejurări şi cu aprobarea cui poate preotul să di­vulge cele auzite la Spovedanie?
 34. Taina Sfintei Împărtăşanii. Săvârşitorul Tainei
 35. Primitorul Tainei. Cum se face pregătirea pentru primirea Tainei?
 36. Este necesar şi folositor să postim înainte de a ne împărtăşi?
 37. Credinciosul se poate împărtăşi de mai multe ori cu o singură Spovedanie? Dar preotul?
 38. Împărtăşirea bolnavilor
 39. Când şi cum se pregăteşte Sfânta împărtăşanie pentru cei bolnavi? Unde se păstrează? Numai bolnvaii se pot împărtăşi din ea?
 40. Este bine şi folositor să-i oprim pe credincioşi de la Sfânta Împărtăşanie pe perioade lungi? Actualitatea canoanelor bisericeşti
 41. Taina Preoţiei. Primitorul Tainei
 42. Calităţile preotului, potrivit jurământului de la hirotonie
 43. Activităţile şi stările incompatibile cu slujirea preoţească, potrivit canoanelor
 44. Pregătirea sufletească şi trupească a preotului pentru săvârşirea sfintelor slujbe. Canonul împărtăşaniei
 45. Mijloacele de formare şi îmbunătăţire a păstorului de suflete: rugăciunea, postul, lectura, meditaţia etc.
 46. Continua pregătire intelectuală a preotului
 47. Raportul preotului cu membrii familiei sale, cu rudele, cu vecinii, cu prietenii
 48. Modestia şi cumpătarea preotului. Îmbrăcămintea sa şi a familiei
 49. Curăţenia preotului în căsnicie
 50. Tactul pastoral
 51. Comportarea preotului în societate. Atitudinea sa în relaţiile cu autorităţile bisericeşti şi cu cele de stat
 52. Relaţiile preotului cu credincioşii de alte confesiuni
 53. Combaterea aspectelor negative din viaţa credincioşilor: alcoolismul, concubinajul, divorţul, avortul şi practicile anticoncepţionale; lupta împotriva superstiţiilor şi a vrăjitoriilor
 54. Importanţa activităţilor cu tinerii. Modalităţi de implicare a acestora în acţiunile concrete ale parohiei
 55. Implicarea preotului în acţiuni caritative organizate. Asistenţa socială în parohie
 56. Relatiile preotului cu profesorul de Religie şi cu elevii
 57. Datoria preotului de a săvârşi serviciile divine şi de a răspunde prompt şi cu conştiinciozitate cerinţelor duhovnicesti ale credincioşilor
 58. Combaterea formalismului şi a rutinei preotului
 59. Curăţenia în biserică şi pe Sfânta Masă. Păstrarea obiectelor de cult
 60. Datoria preotului de a predica la toate serviciile religioase
 61. Viaţa de familie a preotului
 62. Taina Cununiei. Rânduiala Tainei
 63. Săvârşitorul şi primitorii Tainei
 64. Timpul săvârşirii Tainei
 65. În ce condiţii şi pe baza căror acte poate săvârşi preotul Cununia?
 66. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească primitorii Tainei Cununiei
 67. Sensul protocolului bunei-învoiri. Cum se procedează?
 68. Rolul lor, când şi unde se fac?
 69. Impedimente la căsătorie
 70. Stabilirea gradului de rudenie pentru cei ce doresc să se căsătorească. Cum se procedează dacă solicitanţii sunt rudenii?
 71. Căsătoria celor cununaţi o dată sau de mai multe ori. Cum se procedează dacă numai unul a mai fost cununat înainte?
 72. Este îngăduit să se oficieze slujba Cununiei unui creştin ortodox cu unul neortodox sau necreştin?
 73. Se pot cununa mai multe perechi de miri deodată?
 74. Pregătirea duhovnicească a mirilor pentru primirea Tainei
 75. De ce este potrivit ca ea să fie săvârşită odată cu Cununia?
 76. Se pot săvârşi logodna şi Cununia în alt loc decât în biserică?
 77. Naşii de Cununie
 78. Se poate săvârşi Cununia religioasă înainte de căsătoria civilă?
 79. De ce este nevoie de certificat de Cununie? Unde înregistrează preotul Cununia?
 80. Ce sfaturi li se dau mirilor în predica de la Cununie?
 81. Taina Sfântului Maslu. Rânduiala
 82. Primitorii Tainei. Poate fi administrată Taina şi celor sănătoşi?
 83. Lucrurile de care are nevoie preotul pentru săvârşirea Tainei
 84. Numărul slujitorilor necesari pentru săvârşirea Tainei
 85. E necesară citirea tuturor pericopelor apostolice, a Evangheliilor şi a rugăciunilor, dacă slujesc mai puţin de şapte preoţi?
 86. Când se face ungerea cu untdelemn sfinţit?
 87. Rânduiala slujbelor înmormântării şi a parastasului. Datoria preotului de a predica
 88. În ce condiţii şi pe baza căror acte poate săvârşi preotul înmormântarea?
 89. Când se face pomenirea morţilor?
 90. În ce împrejurări va săvârşi preotul rânduiala la ieşirea cu greu a sufletului?
 91. Înmormântarea în cazul sinucigaşilor
 92. Sfinţirea apei. Rânduiala Aghiasmei mici şi a Aghiasmei mari
 93. Rânduieli pentru diferitele trebuinţe duhovniceşti ale credincioşilor

 

Bibliografie:

– ÎPS. Dr. Laurenţiu Streza, Plinitu-s-a, Hristoase, Taina rânduielii Tale – Studii de teologie Liturgică, Ed. Andreiana, Sibiu, 2012;

 • Prof. Dr. Ene Branişte, Liturgica generală, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1993;
 • Prof. Dr. Ene Branişte, Liturgica specială pentru facultăţile de teologie, Ed. Lumea Credinţei, Bucureşti, 2008;
 • Prof. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia Ortodoxă, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1986;
 • Alexandre Schmemann, Euharistia – Taina Împărăţiei, Anastasia, Bucureşti, 1995.

 

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu

 

Examenul de Capacitate preoţească

 

Subiecte pentru Cateheze

 

 1. Cateheză despre Patimile Domnului.
 2. Cateheză despre Învierea Domnului.
 3. Cateheză despre Învierea morţilor.
 4. Cateheză despre Răstignirea Domnului.
 5. Cateheză despre Judecata obştească.
 6. Cateheză despre Rugăciunea Domnească.
 7. Cateheză despre Maica Domnului.
 8. Cateheză despre cultul morţilor.
 9. Cateheză despre post.
 10. Cateheză despre virtutea creştină.
 11. Cateheză despre Fericiri.
 12. Cateheză despre virtuţile morale.
 13. Cateheză despre faptele milei creştine.
 14. Cateheză despre Sfânta Treime.
 15. Cateheză despre facerea lumii.
 16. Cateheză despre Rai.
 17. Cateheză despre păcatul strămoşesc.
 18. Cateheză despre Proorocii mari.
 19. Cateheză despre Taina Pocăinţei.
 20. Cateheză despre dreapta credinţă.

 

 

Bibliografie:

 • Prof. Dr. Dumitru Călugăr, Catehetica, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1984;
 • Conf. Univ. Dr. Constantin Necula, Duc in altum – O introducere în catehetică, Ed. Andreiana, Sibiu, 2011;
 • Conf. Univ. Dr. Constantin Necula, Porţile cerului. Cateheze liturgice radio-difuzate, (vol. 1 şi 2), Ed. Agnos, Sibiu, 2007;
 • Prof. Dr. Vasile Gordon, Cateheze pastorale pe înţelesul tuturor, Ed. Sophia, Bucureşti, 2012;
 • Prof. Dr. Sorin Cosma, Cateheze – Lecţii de religie – clasele V-XII, Ed. Banatica, Caransebeş, 2001.

 

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu

Examenul de Capacitate preoţească

Subiecte pentru Omiletică

 1. Predică la Înălţarea Domnului.
 2. Predică la Duminica a VII-a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic).
 3. Predică la Pogorârea Duhului Sfânt.
 4. Predică la Sfânta Treime.
 5. Predică la Duminica I-a după Rusalii (a tuturor Sfinţilor) (Mt. 10,32-35).
 6. Predică la Duminica a II-a după Rusalii (a Sfinţilor Români).
 7. Predică la Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieţii).
 8. Predică la Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul.
 9. Predică la Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.
 10. Predică la Schimbarea la Faţă.
 11. Predică la Adormirea Maicii Domnului.
 12. Predică la Naşterea Maicii Domnului.
 13. Predică la Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci.
 14. Predică la Înălţarea Sfintei Cruci.
 15. Predică la Duminica după Înălţării Sfintei Cruci.
 16. Predică la Cuvioasa Parascheva.
 17. Predică la Sfântul Dimitrie.
 18. Predică la Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.
 19. Predică la Intrarea în biserică a Maicii Domnului.
 20. Predică la Sfântul Ierarh Nicolae.

 

Bibliografie:

 • ÎPS. Dr. Laurenţiu Streza, Bucuria de a trăi viaţa în Hristos – Cuvinte de învăţătură 2005-2011, Andreiana, Sibiu, 2012;
 • Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Predici la duminici şi sărbători, la praznicele împărăteşti şi ale Maicii Domnului, ale Sfinţilor şi la Sfinţii români; predici ocazionale şi la înmormântări, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2000;
 • Prof. Dr. Vasile Mihoc, Predici exegetice la duminicile de peste an, Ed. Teofania, Sibiu, 2001;

 

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu

Examenul de Capacitate preoţească

 

ADMINISTRAŢIE ŞI LEGISLAŢIE BISERICEASCĂ:

 • Organizarea Bisericii Ortodoxe Române: mitropolii, eparhii
 • Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române. Prezentare
 • Organismele Centrale Deliberative: Sfântul Sinod, Sinodul Permanent, Adunarea Naţional Bisericească
 • Organismele Centrale Executive: Patriarhul, Consiliul Naţional Bisericesc, Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc
 • Eparhia: Chiriarhul, Adunarea Eparhială, Consiliul Eparhial, Permanenţa Consiliului Eparhial
 • Administraţia eparhială: structură şi atribuţii
 • Cancelaria eparhială:structură şi atribuţii
 • Atribuţii, relaţia cu preoţii din protopopiat
 • Protopopiatele Arhiepiscopiei Sibiului
 • Parohul şi Parohia. Organismele deliberative şi executive parohiale: Adunarea Parohială, Consiliul Parohial, Comitetul Parohial
 • Alegere şi atribuţii
 • Administrarea bunurilor parohiale. Registrele financiar-contabile şi de evidenţă (registrul inventar, registrul intrări-ieşiri, bibliotecă, matricolele, registrul procese verbale Consiliul Parohial), conscripţia parohială, arhiva, documentele de proprietate, contul, CIF-ul
 • Conferinţele clerului şi distincţiile bisericeşti
 • Cercurile pastoral-misionare. Constituire, coordonare, rolul acestora
 • Gradele profesionale în preoţie. Prezentare, modalitatea obţinerii lor
 • Disciplina clerului. Abateri, delicte, pedepse aplicabile
 • Instanţele şi procedura de judecată în Biserica Ortodoxă Română. Consistoriul disciplinar protopopesc şi Consistoriul eparhial
 • Conceptul de patrimoniu bisericesc. Bunurile sacre şi bunurile comune
 • Cimitirele parohiale şi mănăstireşti. Organizere şi funcţionare
 • Monumentele istorice şi construcţiile bisericeşti
 • Asistenţa Socială în Biserica Ortodoxă Română
 • Înfierea în eparhie şi ieşirea din eparhie, Binecuvântarea pentru căsătorie, Cercetarea canonică, Titularizarea preoţească. Prezentare
 • Impedimente la hirotonie
 • Raportul dintre Biserică şi Stat

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti – 2008
 • Îndrumător administrativ-bisericesc. Ghid practic pentru examenul de capacitate preoţească, Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, Bucureşti – 2010
 • Prof. Univ. Dr. Ioan N. Floca, Prof. Dr. Sorin Joantă, Administraţie bisericescă parohială şi legislaţie, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu – 2002
 • Prof. Univ. Dr. Ioan N. Floca, Drept Canonic Ortodox. Legislaţie şi administraţie bisericească, vol. I şi II, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti – 1990
 • Regulamentul de procedură al instanţelor disciplinare şi de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti – 2015

BIBLIOGRAFIE DUHOVNICIE

pentru examenul de capacitate preoțească în vederea hirotesiei întru duhovnic

 

Bibliografie OBLIGATORIE:

 1. Molitfelnic, Mărturisirea (Spovedania), învățătura și rânduiala Tainei.
 2. Interviu cu ierom. MACARIE Simonopetritul, realizat de ierom Petru Pruteanu, în revista Apostolia, nr. 116, Noiembrie-2017, pp. 15-21.
 3. Mitropolitul Hierotheos VLACHOS, Spovedania si vindecarea sufletului,  Măiastra, Bucureşti, 2005, 48 p. sau Edit. Doxologia, Iaşi-2011, 56 p.
 4. Idem, Psihoterapia ortodoxă, v I, Edit. Învierea, Timişoara-1998, pp. 23-112, 279-358.
 5. ***, Îndrumarul duhovnicului, Episcopiei Dunării de Jos, Galați-2000, 206 p.

6 Ierom. Rafail NOICA, Cultura Duhului, Edit. Reîntregirea, Alba-Iulia-2002, pp. 41-93 sau ed. a II-a, Alba Iulia-2017, pp. 46-105.

 1. Nikolai OZOLIN, … Spovedania o Taină în criză, Edit. Patmos, Cluj-Napoca-2009,  93-126.
 2. Petre VINTILESCU, Spovedania și duhovnicia,Alba-Iulia-1995, 312 p.

9 Arhim.  Zaharia ZAHAROU, Lărgiţi şi voi inimile voastre, Edit. Reîntregirea, Alba-Iulia-2009, cap. : „Duhovnicia ca slujire a reîmpăcării omului cu Dumnezeu” pp. 205-241.

 1. Siluan ATHONITUL, Între Iadul deznădejdii şi Iadul Smereniei, ediţia a II-a, Edit. Deisis, Sibiu- 1996, pp. 115-121.

 Bibliografie OPȚIONALĂ :

 1. Hierotheos VLACHOS, Psihoterapia ortodoxă, vol.II, Edit. Sophia, Bucureşti-2001, 309 p.
 2. Antonie (BLOOM) de Suroj, MAI APROAPE DE HRISTOS – Spovedania și iertarea, Ed. Doxologia, Iași-2014, 200 p.
 3. † Kallistos WARE, Împărăția lăuntrică,  Christiana, București-1996, 111 p.
 4. Idem, Tainele vindecării,  Basilica, București-2013, 112 p.
 5. † Andrei (ANDREICUȚ), Ep. Alba – Iuliei, Spovedanie şi comuniune, Alba-Iulia-1998, 247 p.16.
 6. Jean-Claude LARCHET, Terapeutica bolilor spirituale, Edit. Sophia, 2001, 700 p.
 7. Idem, Terapeutica bolilor mintale,  Harisma, București-1997, 190 p.
 8. Irenee HAUSHERR, Paternitatea şi îndrumarea duhovnicească în Răsăritul creştin, Edit. Deisis, Sibiu- 1999, 315 p.
 9. Arhim Simeon KRAIOPOULOS, Adame, unde eşti? Despre pocăinţă,  Bizantină, Bucureşti-2008, 271 p.
 10. Idem, Te cunoști pe tine însuți ?, Edit. Bizantină, Bucureşti-2008, 200 p.
 11. Idem, Sufletul meu, temniţa mea, Edit. Bizantină, Bucureşti-2009, 203 p.
 12. Dr. Sânică T. Palade, Taina Spovedaniei, mijloc de pastorație individuală, Ed. Sf. Mina, Iași-2002, 242 p.
 13. John CHRYSSAVGIS, Reîntregirea sufletului, arta îndrumării duhovniceşti,  Sophia, Bucureşti-2006, 356 p.
 14. Atanasie ANASTASIU, Povățuire către pocăință. Îndreptar de spovedanie.Ed. „Evanghelismos”, București-2004, 176 p.
 15. GRIGORIAS, Taina Pocăinţei, Edit. Epifania, Alba –Iulia-2012, 163 p.
 16. Constantin CAVARNOS, Preotul – părintele duhovnicesc, Edit. Doxologia, Iaşi-2013, 54 p.
 17. Grigorie DIACENKO, Cercetează-te pe tine însuți înaintea spovedaniei și a Sf. Împărtășanii!, Ed. Egumenița, Galați-2012, 462 p.
 18. Emil CIOARĂ, Duhovnicul şi Taina Spovedaniei în Biserica Ortodoxă, Edit. Universităţii din Oradea, 2007, 405 p.
 19. Monahul Arsenie VISTAS Aghioritul, Pocăință. Spovedanie. Iertarea păcatelor, Egumenița, Galați-2008, 182 p.
Etichete:

Recomandam sa citesti si