fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate

Evaluarea activității desfășurate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Căpitan Dumitru Croitoru” al județului Sibiu în anul 2021

”Este momentul în care facem bianțul anului care s-a încheiat și, totodată, proiectăm noi aspirații pentru noul an.”(Lucian Bode-Ministrul Afacerilor Interne)

Astăzi, 20 ianuarie 2022, începând cu ora 11:00, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Căpitan Dumitru Croitoru” al județuui Sibiu, a avut loc prezentarea activității desfășurate de către ISU Sibiu în anul 2021. Evenimentul s-a desfășurat în formă restrânsă cu respectarea strictă a măsurilor de protecție sanitară privind combaterea răspândirii virsului Sars-Cov-2, în vigoare, astfel că la această activitate am avut deosebita onoare de a-i avea invitați pe domnul Prefect, Mircea Dorin Crețu și reprezentanții structurilor Ministerului Afacerilor Interne de la nivelul județului Sibiu.

 

”Este momentul în care facem bianțul anului care s-a încheiat și, totodată, proiectăm noi aspirații pentru noul an.”, a spus Lucian Bode, Ministrul Afacerilor Interne.

În acest context, Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu, locotenent colonel Lucian Trefaș a prezentat invitaţilor şi cadrelor unităţii, misiunile și activităţile desfășurate de inspectorat în cursul anului precedent, analizând punctual gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse pentru anul 2021, prin reflectarea sintetizată a rezultatelor compartimentelor şi structurilor instituţiei, concluzia generală desprinsă fiind aceea că serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă ale judeţului Sibiu şi-au asumat cu responsabilitate şi profesionalism rolul important pe care îl au în protejarea vieţii şi bunurilor populaţiei. Cu această ocazie, domnul inspector șef a mulțumit celor care au sprijinit în anul ce tocmai s-a încheiat și a felicitat colegii pentru modul de îndeplinire a misiunilor încredințate.

Pe parcursul anului 2021, în zona de competenţă a ISU „Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu s-au înregistrat 17 843 situații de urgență (în medie, 49 pe zi), dintre care 14537 cazuri de urgență asistate de SMURD, 384 incendii și 2922 alte intervenții specifice.

Astfel, cea mai mare pondere o au cazurile medicale, acestea reprezentând aproximativ 81% din totalul de situații de urgență.

În decursul anului 2021, misiunea prioritară a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu a fost aceea de a eficientiza acțiunile de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, în vederea menținerii sub control a riscurilor manifestate și asigurării stării de normalitate și protecției vieții concetățenilor, axându-ne suplimentar pe implemetarea prevederilor legale în scopul limitării infecției cu SARS-CoV-2.

 

Obiectivul fundamental al activității desfășurate la nivelul instituției este consolidarea și dezvoltarea instituției ISU Sibiu ca parte componentă a IGSU, în vederea creșterii capacității operaționale și de răspuns, reducerii impactului efectelor situațiilor de urgență asupra comunităților și îmbunătățirii calității misiunilor executate în folosul populației.
În ceea ce priveşte cazuistica acţiunilor S.M.U.RD., 13024 sunt cazuri de asistenţă medicală de urgenţă (în urma cărora 12073 adulţi şi 1194 copii au primit asistenţă medicală), 53 intervenţii la accidente rutiere cu descarcerare (102 adulţi şi 2 copii au fost asistaţi), 44 asistenţa persoanei (46 adulţi au fost asistaţi), 1241 epidemii ( 1418 adulţi şi 42 copii transportaţi cu suspiciunea de COVID-19 și verificare persoane carantinate), 4 misiuni de prevenirea situaţiilor de urgenţă şi 171 misiuni de sprijin.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu a intervenit pentru protecţia comunităţilor la 129 de acţiuni (măsuri de prevenire situaţiilor de urgenţă, degajări de elemente de construcţie), pentru protecţia mediului la 9 acţiuni, iar 32 acţiuni pentru salvarea animalelor.
Pentru pregătirea echipelor de intervenţie s-au efectuat 35 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren, iar pentru cunoaşterea raionului de intervenţie au fost efectuate 565 recunoaşteri în teren la obiective de cult, obiective de cazare, şcoli, operatori economici, instituţii publice, localităţi şi gospodării ale cetăţenilor
În anul 2021, în vederea asigurării unei coordonări eficiente la nivel judeţean a combaterii pandemiei generată de virusul SARS-CoV-2, a rămas în continuare activat la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Sibiu (CJCCI Sibiu).
Reprezentanţii instituţiilor deconcentrate ale instituţiilor reprezentative la nivel judeţean au asigurat permanent fundamentarea hotărârilor care au fost luate în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu (CJSU Sibiu), precum şi ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de acest organism.
Misiunile Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Sibiu au fost:
 analiza, evaluarea situaţiei şi coordonarea acţiunilor de intervenţie pentru prevenirea răspândirii COVID-19 şi realizarea managementului consecinţelor raportat la evoluţia situaţiei epidemiologice;
 asigurarea suportului/ fluxului decizional al C.J.S.U. Sibiu;
 eficientizarea acţiunilor întreprinse în scopul evidenţei permanente a situaţiei înregistrate;
 coordonarea şi conducerea intervenţiilor generate de virusul SARS-CoV-2;
 asigurarea sprijinului logistic în activitatea de imunizare prin vaccinare și asigurarea distribuției de materiale sanitare instituțiilor cu rol esențial în combaterea crizei sanitare;

CJCCI Sibiu a monitorizat:
– 26622 persoane confirmate COVID-19 din care 26355 adulţi şi 267 copii;
– 27179 persoane vindecate COVID-19.
Pe linie de informare şi educare preventivă s-a acţionat pentru popularizarea riscurilor identificate la nivelul judeţului, precum şi a măsurilor de prevenire a acestora, în rândul autorităţilor locale, instituţiilor publice, serviciilor deconcentrate, operatorilor economici cu risc, personalului instituţiilor de învăţământ, elevilor şi studenţilor, precum și în rândul cetăţenilor.
Pe plan operațional, s-au primit prin Sistemul Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, 30.501 apeluri de urgenţă, astfel:

– 16.801 intervenţii în situaţii de urgenţă ale subunităţilor şi echipajelor S.M.U.R.D., din care:
o 14.537 acţiuni medicale ale echipajelor SMURD;
o 2264 acţiuni ale subunităţilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
– 600 acţiuni de protecţia comunităţiilor (recunoasteri în teren şi exerciţii cu forţe şi mijloace în teren);
– 442 apeluri false sau forţe întoarse din drum și patrulări pentru prevenirea hipotermiei şi a arderilor de vegetaţie uscată;
– 12.658 apeluri privind sesizări şi reclamaţii.

Îndeplinirea obiectivelor din anul 2021 se datorează disponibilităţii și operativității forţelor și mijloacelor specializate ale pompierilor militari, diversității și complexității intervențiilor specifice, dezideratului apărării vieţii, bunurilor materiale şi mediului, precum şi încrederii mari a populaţiei în solicitarea unității noastre şi în alte situaţii, altele decât urgenţele generate de incendii.
Mulțumim tuturor partenerilor instituționali pentru sprijinul permanent acordat în cursul anului analizat și tuturor cetățenilor pentru încredere și aprecieri.

Etichete: