fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Judet

Documente secrete. CJ adoptă noua monografie economico-militară a județului

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a colectat date de la toate primăriile, instituțiile publice și operatorii economici din județ, pentru a întocmi noua Monografie economico-militară a județului Sibiu, care trebuie aprobată prin Hotărâre de Consiliu Județean. Ultimul astfel de document, cu valabilitate de patru ani, s-a realizat în 2020.

Consilierii județeni sunt chemați să dezbată și să adopte, în ședința ordinară din 27 iunie, proiectul Monografiei economico-militare, care cuprinde 35 de anexe. Datele din aceste anexe au caracter „confidenţial” şi „secret de serviciu” şi nu sunt destinate informării publice.

Măsuri preventive

”Prezentul proiect al Monografiei economico-militare a Judeţului Sibiu cuprinde principalele date şi informaţii referitoare la elementele geografice şi de infrastructură, resursele materiale, energetice şi umane, precum şi alte informaţii provenite de la unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu, necesare susţinerii efortului de apărare, asigurării ordinii publice şi securităţii naţionale, prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă şi de criză”, se arată în raportul de specialitate întocmit de secretarul Comisiei pentru probleme de apărare constituite la nivelul Consiliului Judeţean Sibiu.

Anexele sunt secrete

Anexele cuprind următoarele secțiuni: Structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă; Structura populaţiei pe etnii; Fondul de locuinţe; Cursuri de apă; Lacuri naturale şi artificiale; Zone mlăştinoase şi inundabile; Surse de apă potabilă şi industrială; Fondul forestier; Reţele rutiere; Reţele de cale ferată; Lucrări de artă; Staţii emisie radio-TV; Staţii radioreleu; Centre de telecomunicaţii; Reţele informatice; Structuri de comunicaţii poştale; Reţele de energie electrică; Operatori economici; Spaţii de depozitare; Unităţi de cazare şi alimentaţie publică; Instalaţii de transport pe cablu; Unităţi de asistenţă medicală; Conducte magistrale de transport gaze; Mijloace de transport şi utilaje de construcţii; Aeroporturi; Instituţii de învăţământ; Edituri şi tipografii; Fondul de adăpostire; Sistemul forţelor de protecţie în situaţii de urgenţă. Tot din anexe fac parte și cinci hărți ce reprezintă: Reţeaua hidrografică; Sursele de apă şi spaţiile de depozitare; Fondul forestier; Reţeaua rutieră şi de cale ferată; Centrele de telecomunicaţii.

Având informații secrete, Monografia economico-militară Județului Sibiu va fi difuzată doar Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Sibiu, Centrului Militar Zonal Sibiu și funcționarului de securitate din cadrul Consiliului Județean Sibiu, iar în Monitorul Oficial al Județului Sibiu se va publica fără anexe.

Monografia economico – militară se întocmește o dată la 4 ani și se actualizează anual, prin hotărâre a Consiliului Județean.

 

Etichete:

Recomandam sa citesti si