fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Educatie Sibiu

Doar 2.310 locuri în grădinițele de stat din Sibiu. 308 sunt la grupele de germană.

Astăzi, au început înscrierile la grădiniță, pentru anul școlar 2023 – 2024. În întreg județul, sunt disponibile 5.332 de locuri (1.012 locuri la grupa mare, 1.050 la grupa mijlocie și 3.270 la grupa mică).

În grădinițele din municipiul Sibiu, sunt 2.310 locuri libere, din care 308 în grupele cu predare în limba germană și 5 pentru limba maghiară. Pe grupe, locurile disponibile sunt următoarele: 510 locuri la grupa mare (din care 87 de locuri în limba germană), 584 de locuri la grupa mijlocie (116 în limba germană) și 1.216 locuri la grupa mică (105 locuri la limba germană 5 la limba maghiară), după cum anunță Inspectoratul Școlar Județean Sibiu.

În municipiul Mediaș, sunt disponibile 106 locuri la grupa mare (din care 28 de locuri în limba germană și 1 loc la limba maghiară), 100 de locuri la grupa mijlocie (39 de locuri în limba germană și 2 locuri la limba maghiară) și 182 de locuri la grupa mică (18 locuri la limba germană și 8 locuri la limba maghiară).

Prima etapă de înscriere la grădiniță, pe locurile rămase libere după perioada de reînscriere, se va încheia în 30 iunie..

Vârsta minimă pe care trebuie să o aibă copiii este de 3 ani. ISJ precizează, într-un comunicat de presă, și criteriile generale de departajare:

– copilul aparține circumscripției școlare arondate de către ISJ Sibiu, stabilite prin consultarea reprezentanților unităților de învățământ cu autoritățile administrației publice locale, conform art. 8, alin. 1, din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 5183 din 4 iulie 2022, cu modificările și completările ulterioare

a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;

b) domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;

c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;

d) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr.272/2004, cu modificările și completările ulterioare;

e) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);

f) ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă;

g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;

h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea

Detalii privind înscrierea în prima etapă, cererea de înscriere și circumscripțiile pentru grădinițe pot fi vizionate la adresa:

http://www.isjsb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=226:inscrierea-in-invatamantul-prescolar-2023-2025&catid=31&Itemid=274

Etichete: