fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Judet

DJEP Sibiu: “Dând dovadă de atenție și prudență, putem înlătura situațiile cauzatoare de neplăceri”

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sibiu, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu, plecând de la dispozițiile legale în materie de stare civilă, pentru a asigura o informare judicioasă și de actualitate a cetățenilor cu privire la posibilele fapte sau situații în care se pot regăsi, într-un anumit moment, și care pot determina aplicarea de sancțiuni contravenționale la regimul actelor de stare civilă, cu consecințe patrimoniale, pe de-o parte, cât și pentru a veni în sprijinul acestora în ceea ce privește evitarea încălcării legislației speciale, pe de altă parte, aduce la cunoștință, cetăţenilor judeţului Sibiu, următoarele:

  • este interzisă reţinerea certificatelor de stare civilă de către orice persoană, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; prin urmare, deţinerea fără drept a certificatului de stare civilă aparţinând altei persoane antrenează răspunderea contravențională a celui care posedă un asemenea înscris, în mod nejustificat;
  • nedeclararea naşterii sau decesului în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege. Așadar, cetățenii trebuie să știe că le revine obligația de declarare a naşterii în termen de 30 de zile pentru copilul născut viu şi în termen de 3 zile pentru copilul născut mort. Termenele se socotesc de la data naşterii. În cazul în care copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile, declararea naşterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului. Cât privește declararea decesului, aceasta se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, peste acest termen fiind obligatorie aprobarea parchetului. Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, pentru întocmirea actului de deces este necesară şi dovada eliberată de poliţie sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces și, în consecință, în aceste ultime situații, termenul de 3 zile de declarare a decesului se calculează de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului;
  • neprezentarea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve pentru transcriere în registrele de stare civilă române, în termenul prevăzut de lege. Așadar, cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la înregistrarea actului sau faptului de stare civilă la autorităţile străine, respectiv de la data dobândirii/redobândirii cetăţeniei române, să solicite transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale competent/competentă ori la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României. În ceea ce privește transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul prevederilor art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de 6 luni curge de la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România;
  • omiterea declarării, în faţa ofiţerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact, aceasta întrucât înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă şi înscrierea menţiunilor se fac la cerere, pe baza declaraţiei solicitantului, sau din oficiu, în condiţiile prevăzute de lege;
  • pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă. În acest context, precizăm că, legiuitorul a prevăzut în conținutul actului normativ care reglementează activitatea de stare civilă faptul că, este interzisă modificarea sau completarea fără drept ori plastifierea certificatelor de stare civilă, acestea devenind nule;
  • nerespectarea termenului prevăzut de lege privind sesizarea poliţiei despre găsirea unui copil. Cu privire la situația invocată, statuăm următoarele, și anume: orice persoană care a găsit un copil ale cărui date de identificare nu se cunosc, este obligată să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie în termen de 24 de ore;
  • nedeclararea modificărilor intervenite în străinătate în statutul civil sau cu privire la nume, în termenul de 6 luni de la înregistrarea acestor modificări. Și aici vom aminti doar câteva dintre situațiile în care cetățenii sunt obligați să solicite înscrierea pe marginea actelor de stare civilă române a modificărilor vizând: stabilirea filiaţiei prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească definitivă şi încuviinţarea purtării numelui;  contestarea recunoaşterii sau tăgăduirea paternităţii; căsătorie, desfacerea, încetarea sau anularea căsătoriei; adopţie, desfacerea, încetarea sau anularea adopţiei; schimbarea numelui; deces; schimbarea sexului, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, etc.

Nu în ultimul rând, suntem nevoiți să menționăm și faptul că, pentru fiecare dintre faptele sau situațiile enumerate anterior, legiuitorul a prevăzut, în cuprinsul Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 100 lei – 500 lei.

În contextul celor reiterate, adresăm rugămintea tuturor persoanelor care doresc relații suplimentare privind activitatea de specialitate în materie de stare civilă, și nu numai, să acceseze website-ul instituției noastre www.djepsibiu.ro – în secțiunile specifice de interes.