fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Judet Social

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu și-a modificat activitatea la ghișeul unic  

Începând cu data de 3 ianuarie 2022, activitatea cu publicul desfășurată în cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sibiu, situată pe str. Câmpului, nr.14, se va desfășura după următorul program:

ZiuaPreluare documente Eliberare documente
Luni08.30 – 12.3014.30 – 15.30
Marți09.30 – 13.3008.30 – 09.30
Miercuri08.30 – 12.3014.30 – 15.30
Joi09.30 – 13.30

15.30 – 17.30

08.30 – 09.30

17.30 – 18.00

Vineri08.30 – 11.3011.30 – 12.30

 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sibiu eliberează cărţi de identitate cetăţenilor aflaţi în situaţii deosebite precum: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare, alte motive justificate. De asemenea, pentru solicitanţii aflaţi în situaţiile deosebite menționate, D.J.E.P. Sibiu eliberează cărţi de identitate provizorii, în cazurile prevăzute de lege, şi, totodată, soluţionează cereri pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei.

 

Printre documentele pe care cetăţenii trebuie să le prezinte pentru a confirma că se află  într-una din situaţiile deosebite enumerate anterior se numără:

 • bilete de călătorie;
 • documente privind reşedinţa de pe teritoriul altor state;
 • certificate, asigurări, adeverințe medicale;
 • contracte de muncă;
 • programări;
 • dosare de examen (auto), concurs;
 • oferte bancare, ş.a.

 

Cererea pentru eliberarea actului de identitate sau, după caz, cea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței se va depune după programarea prealabilă la numărul de telefon 0269/220.790 (zilnic, în timpul programului de lucru cu publicul), cu mențiunea că, la momentul prezentării în ghișeul instituției este necesară prezentarea documentelor care justifică situația deosebită în care se află persoana în cauză.

 

Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate/înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei adresate D.J.E.P. Sibiu, este de 3-5 zile lucrătoare, termen care poate fi redus în funcție de situația deosebită în care se află persoana în cauză şi de posibilităţile D.J.E.P. Sibiu, dar nu mai puțin de o zi lucrătoare de la depunerea cererii, în cazul cererilor depuse în zilele de marţi, miercuri şi vineri, respectiv nu mai puţin de două zile lucrătoare de la depunerea cererii, în cazul cererilor depuse în zilele de luni şi joi.

 

Totodată, în baza unei programări prealabile, se pot depune la nivelul ghişeului D.J.E.P. Sibiu, zilnic, în timpul programului de primire documente, cereri pentru atribuirea codului numeric personal (în scopul eliberării paşaportului de către serviciul public comunitar de paşapoarte competent ori pentru calculul pensiei, la nivelul casei teritoriale de pensii).

 

De asemenea, în acelaşi interval orar, cu respectarea aceleiaşi proceduri, se pot depune cereri pentru eliberarea Certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, în vederea valorificării de către cetăţenii români a unor drepturi în străinătate.

 

Cazurile în care D.J.E.P. Sibiu soluţionează cererile persoanelor aflate în una din situaţiile deosebite descrise, sunt următoarele:

 • primul act de identitate, la împlinirea vârstei de 14 ani;
 • expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate deţinut;
 • modificarea numelui sau a prenumelui titularului, a datei ori a locului naşterii;
 • schimbarea domiciliului;
 • schimbarea denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, renumerotarea imobilelor sau rearondarea acestora, înfiinţarea localităţilor sau a străzilor;
 • atribuirea unui nou C.N.P.;
 • deteriorarea actului de identitate;
 • pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;
 • imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 • schimbarea sexului;
 • anularea actului de identitate deţinut;
 • preschimbarea buletinelor de identitate.

 

Nu se soluţionează de D.J.E.P. Sibiu cererile pentru care sunt necesare verificări suplimentare în teren, la domiciliul declarat sau pentru certificarea identităţii ori în evidenţele deţinute de alte instituţii, respectiv cele formulate de persoanele care:

 • fac dovada adresei de domiciliu în condiţiile 28 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ori nu pot face dovada adresei de domiciliu.
 • solicită eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, deteriorării ori distrugerii şi nu deţin un document oficial cu fotografie de dată recentă (permis de conducere sau paşaport) pentru certificarea identităţii respectiv imaginea informatizată a acestora nu este înregistrată în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor (R.N.E.P) ori se constată diferenţe între fizionomia acestora şi documentele prezentate sau informaţiile din R.N.E.P., fiind astfel necesară efectuarea de verificări pentru certificarea identităţii, prin intermediul structurilor de poliţie;
 • au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au obţinut act de identitate;
 • solicită primul act de identitate ca urmare a dobândirii cetățeniei române;
 • sunt înscrise cu alerte/menţiuni/notificări în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, care impun efectuarea de verificări suplimentare.

 

 

Reprezentanții Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sibiu sunt la dispoziția cetățenilor, pentru a le oferi consultanță și lămuri, în cadrul audiențelor acordate săptămânal, după următorul program:

 

Numele angajatului D.J.E.P.FuncţiaProgram audienţe  
MUNTEANU Florin-IoanDirector executivLuni, Joi

8.30 – 10.30

DESPEA AnaDirector executiv adjunctMiercuri

8.30 – 10.30

UDILĂ Sergiu-VasileŞef Serviciu Evidenţa PersoanelorMarţi

8.30 – 10.30

BANCIU Ramona-IulianaŞef Serviciu Stare CivilăVineri

8.30 – 10.30

 

 

Audienţele se desfăşoară în baza programării prealabile, la numerele de telefon: 0269/220.009 şi 0269/220.090, interior 101.

 

Etichete:

Recomandam sa citesti si