fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Social

DGASPC Sibiu recrutează

2020 s-a încheiat cu succes pentru DGASPC Sibiu

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, din cadrul DGASPC Sibiu:

Complexul de Servicii Speranța
-MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR) – 1 post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/Specifice:

a) Studii de specialitate: studii generale ( minimum 8 clase);
b) Perfecţionări (specializări): Curs de bucătar sau Diplomă de absolvire a școlii profesionale în meseria de bucătar.
c) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
d) Vechime necesară ocupării postului – minim 6 luni.
BIBLIOGRAFIE

Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială), Anexa 1,Modulul III, Standardul 1.
OUG nr. 57/2019 Codul administrativ Tematica:OUG nr. 57/2019 Codul administrativ – Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual)

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Mediaș
-INFIRMIERĂ–1 post pe perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

a) Studii de specialitate: studii generale ( minimum 8 clase);
b) Vechime necesară ocupării postului – 0 ani.
BIBLIOGRAFIE

Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1, Modulul IV standardul 4 -Ingrijire si asistență, Modulul V standardul 1.
OUG nr. 57/2019 Codul administrativ, Tematica OUG nr. 57/2019 Codul administrativ-Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual).

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Sfântul Nectarie” Mediaș
-ASISTENT MEDICAL, studii PL, 1 post pe perioadă nedeterminată

Condiţii generale/Specifice:

a)Studii de specialitate: diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară sau echivalent în

specialitatea: asistent medical medicină generală/asistent medical generalist

b)Perfecţionări (specializări): Autorizaţia de liberă practică

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de

analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –1 an.

BIBLIOGRAFIE

Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate
obligatoriiF pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1 Modulul I standardul 4, Modulul IV standardul 10, Modulul V standardul 1.

Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia
şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

OUG nr. 57/2019 Codul administrativ Tematica:OUG nr. 57/2019 Codul administrativ
Codul de conduită art. 430, 432-434,437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual)

-MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR) – 1 post pe perioadă nedeterminată

Condiţii generale/Specifice:

a) Studii de specialitate: studii generale ( minimum 8 clase);
b) Perfecţionări (specializări): Curs de bucătar sau Diplomă de absolvire a școlii profesionale în meseria de bucătar.
c) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
d) Vechime necesară ocupării postului – minim 6 luni.
BIBLIOGRAFIE

Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1, Modulul I, Standard 3 – Alimentația, Modulul V standardul 1.

OUG nr. 57/2019 Codul administrativ Tematica:OUG nr. 57/2019 Codul administrativ
Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual)

Centrul de Îngrijire și Asistență Agnita
-ASISTENT SOCIAL – 1 post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

a) Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în

domeniul asistenţă socială;

b) Perfecţionări (specializări): Avizul de exercitare a profesiei de asistent social- treapta
de competentă profesională Practicant;

c) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate
de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d) Vechime în profesie necesara ocupării postului – minim 1 an;
BIBLIOGRAFIE

Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1

Legea nr.292/2011 asistenţei sociale cu modificările și completările ulterioare.
OUG nr. 57/2019 Codul administrativ.Tematica:OUG nr. 57/2019 Codul administrativ-Codul de conduită art. 430, 432-434,437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual).

– INSTRUCTOR DE ERGOTERAPIE – 1 post pe perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv

studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate,

responsabilitate, iniţiativă, integritate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului– minim 6 luni.

BIBLIOGRAFIE

Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii
pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1,Modulul III standardele 1 si 2, Modulul IV, Standardele 13 si 15, Modulul V Standardul 1.

OUG nr. 57/2019 Codul administrativ Tematica:OUG nr. 57/2019 Codul administrativ-Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual)

– INFIRMIERĂ– 1 post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale ( minimum 8 clase);

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de

analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime necesară ocupării postului – 0 ani.

BIBLIOGRAFIE

Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii
pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1,Modulul IV standardul 4 -Ingrijire si asistență, Modulul V standardul 1.

2.OUG nr. 57/2019 Codul administrativ Tematica:OUG nr. 57/2019 Codul administrativ-Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual)

–PSIHOLOG PRACTICANT- 1 post pe perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie şi atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea Psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie;
Perfecţionări (specializări): Atestat de libera practica – Treapta de specializare Practicant;
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.
BIBLIOGRAFIE

Legea nr. 448/2006 republicata, privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Ordinul 82/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate adulţilor cu dizabilităţi.
Legea nr.197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale.
HG nr.867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale precum si a regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale.
OUG nr. 57/2019 Codul administrativ, Tematică:OUG nr.57/2019 Codul Administrativ –Codul de conduit 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplică și personalului contractual).

-INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE–2 posturi pe perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat,

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –1 an.

BIBLIOGRAFIE

LEGE nr. 448 / 2006 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,Capitolul II-Drepturile persoanelor cu handicap
Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1.
OUG nr. 57/2019 Codul administrativ – Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual).

-MUNCITOR CALIFICAT (întreținere) tr.IV-1 post perioada nedeterminată;

a)Studii de specialitate: studii generale sau studii medii.

b)Perfecţionări (specializări): curs, certificat de absolvire a școlii profesionale sau certificat de calificare profesională.

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

BIBLIOGRAFIE

Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1,
Modulul I-Standard 3 – ALIMENTAȚIE

OUG nr. 57/2019 Codul administrativ – Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual).

Concursurile constau în două probe: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 20.01.2022, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul în data de 25.01.2022, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 29.12.2021 -12.01.2022 (inclusiv), la Serviciul Resurse Umane – Compartiment Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu următoarele :

cerere tip de înscriere/formularele de înscriere la concurs se găsesc la Compartimentul Resurse Umane;
copia actului de identitate ;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
curriculum vitae ;
certificat de cazier judiciar
certificat de integritate comportamentală.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: resursesb@yahoo.com. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.

Etichete:

Recomandam sa citesti si