fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Social

DGASPC Sibiu: Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă implementează proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional, în vederea creșterii șanselor de ocupare și a ponderii persoanelor cu dizabilități angajate pe piața liberă a muncii.
Proiectul este cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.
Beneficiarii de vouchere pentru tehnologie asistivă sunt persoanele adulte cu dizabilități – șomeri, înregistrate la Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă.
Calitatea de șomer presupune întrunirea cumulativă a următoarelor condiții:
• are vârsta minimă de 18 ani și se află în căutarea unui loc de muncă;
• nu are un loc de muncă și nu realizează venituri lunare mai mari de 500 RON conform Codului Fiscal;
• starea de sănătate şi capacitățile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci – o adeverință medicală eliberată de către medicul de familie din care să rezulte că sunt apte sau parțial apte pentru a fi încadrate în câmpul muncii;
• este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă;
• se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă.
Aveți nevoie de un aparat auditiv wireless, de un mobility scooter, de un scaun cu roți electrice sau de orice alt dispozitiv care să vă ajute să duceți o viață independentă?
Acum puteți solicita un voucher pentru achiziția de tehnologie asistivă. Puteți folosi banii pentru două produse, dacă aveți o deficiență bilaterală. Și studenții pot primi voucherul!
Pași necesari pentru obținerea tehnologiei asistive:
ETAPA 1: CUI MĂ ADRESEZ PRIMA DATĂ?
Persoana cu dizabilități se prezintă la AJOFM Sibiu cu următoarele documente:
– carte de identitate;
– adeverință medicală;
– ultimul document de studii.
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ Sibiu (AJOFM, str.Morilor nr.51A , tel 0269/210.882)
-înregistrează persoana ca fiind în căutarea unui loc de muncă;
-acordă servicii de informare, consiliere și mediere.
PERSOANA CU DIZABILITĂȚI
– semnează Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă;
-participă la minimum două activități asigurate de AJOFM (informare, consiliere, mediere).
ETAPA 2: CE FAC MAI DEPARTE?
Persoana cu dizabilități se prezintă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu (str.Spartacus nr.2, tel.0269/218272) unde depune următoarele documente:
1. Cerere pentru acordarea voucherului;
2. Certificat de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia (copii);
3. Recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;
4. Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă asigurate de AJOFM, însoțit de Planul individual (copie) ;
5. Angajamentul că nu înstrăinează produsul asistiv.
ETAPA 3: CUM INTRU ÎN POSESIA VOUCHERULUI?
-DGASPC transmite ANPD centralizatorul cu cererile depuse;
-ANPD transmite DGASPC voucherele nominale tipărite.
-Persoana cu dizabilități:
• Ridică voucherul de la DGASPC Sibiu;
• Prezintă voucherul furnizorului de tehnologie asistivă;
• Primește produsul din Lista cu produse. (Lista furnizorilor și a produselor o găsiți pe site-ul andpdca.gov.ro)
Etichete:

Recomandam sa citesti si