fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Educatie

Denisa Dragomirescu și Nicoleta Stănciucu au obținut nota 10 la examenul de titularizare

examenul de titularizare

Ministerul Educației a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2021 (înainte de înregistrarea contestațiilor). Sibiencele Isdrăilă Dragomirescu Ioana Denisa (limba germană modernă) și Stănciucu Virginia Nicoleta (limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii) au obținut nota 10.

  • Procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 44,47%, în scădere în raport cu procentele consemnate în ultimii patru ani (58,66% în 2020, 46,86% în 2019, 47,40% în 2018, respectiv 45,73% în 2017).
  • Procentul notelor între 5 și 7 este de 35,49%, în creștere comparativ cu anul trecut (27,23%).
  • 130 de candidați au obținut nota 10, iar 11.014 candidați au obținut note între 7 și 9,99.
  • La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 27 301 candidați din totalul de 34 120 de candidați înscriși.
  • În centrele de evaluare au fost notate 20 059 de lucrări, întrucât: 2 193 candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, 8 candidați au fost eliminați, iar lucrările a 41 de candidați au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei. Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizați pe posturi didactice în anul școlar 2021-2022.
  • Din promoția curentă, 40,63% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte) – (58,38% în 2020, 46,79% în 2019, 46,83% în 2018, respectiv 43,07% în 2017).

Totodată, menționăm faptul că în următoarele județe s-a înregistrat o rată de promovare (promoția curentă și promoțiile precedente) de peste 84%, astfel:  Dolj – 85,04%, Cluj – 84,68%,  Maramureș – 84,25%. În capitală, procentul de promovare înregistrat este de 83,15%.

Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, în intervalul orar 08:00 -12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 03 august.

La nivelul județului Sibiu

  • Procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 46,30% (locul 10 la nivelul țării), inferior în raport cu procentul consemnat în anul 2020 (62%), dar superior celui din 2019 (40,03%);

 

  • 2 candidați(limba germană modernă și limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii) au obținut nota 10 (6 candidați în 2020 și niciun candidat în 2019), iar 301 candidați (46,3%) au obținut note între 7 și 9,99 (din 652 candidați care au depus lucrările pentru evaluare).
  • Din promoția curentă, 33,9% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte).

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 – 5 august 2021.

Detalii suplimentare sunt disponibile în dosarul de presă atașat.

Distribuția notelor pe discipline:

Disciplina examenNr. lucrări evaluateNr. candidați cu note sub 5Nr. candidați cu note între 5 și 6,99Nr candidați cu note între 7 și 9,99Nr. candidați cu note de 10Procent note peste 7
AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ2011050,0%
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ2011050,0%
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)532000,0%
ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ / EDUCAȚIE ARTISTICĂ) 

8

 

2

 

3

 

3

 

0

 

37,5%

BIOLOGIE17548047,0%
CHIMIE422000,0%
COMERȚ303000,0%
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ9054044,4%
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POȘTĂ6105083,3%
ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 

7

 

 

5

 

 

2

 

 

0

 

 

0

 

 

0,0%

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT46221113028,2%
EDUCATIE MUZICALĂ6303050,0%
EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI, EDUCAȚIE INTERCULTU-RALĂ, EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATĂ) 

 

 

8

 

 

 

0

 

 

 

3

 

 

 

5

 

 

 

0

 

 

 

62,5%

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE10010100%
ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII 

1

 

0

 

0

 

1

 

0

 

100%

ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ10010100%
FILOSOFIE ȘI LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE 

2

 

0

 

0

 

2

 

0

 

100%

FIZICĂ541000,00%
GEOGRAFIE13373023,0%
INDUSTRIE ALIMENTARĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)10010100%
INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI615000,00%
ISTORIE20758040,0%
KINETOTERAPIE2011050,0%
LIMBA GERMANĂ MODERNĂ100091100%
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ403730075,00%
LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ6042033,3%
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ30030100%
LIMBA LATINĂ101000,0%
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ5251631059,6%
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE /COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII /MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ) 

 

 

 

 

 

101

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

24,7%

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU COPII, PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII  ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII  ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA GERMANĂ) 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

63,1%

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATI-CĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, ME-TODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII MAGHIARE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA MAGHIARĂ MATER-NĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII / MATEMATI-CII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA MAGHIARĂ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATI-CĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII GERMANE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ MATER-NĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA GERMANĂ) 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

100%

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA PRE-ȘCOLARĂ ȘI METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚI-LOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ) 

 

 

 

153

 

 

 

 

7

 

 

 

 

56

 

 

 

 

88

 

 

 

 

1

 

 

 

 

58,1%

MATEMATICĂ405278020,0%
MECANICĂ3201033,3%
MECANICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)2011050,0%
PRELUCRAREA LEMNULUI10010100%
PROFESORI DOCUMENTARIȘTI2011050,0%
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ1500150100%
RELIGIE BAPTISTĂ10010100%
RELIGIE ORTODOXĂ193610052,6%
TERAPIA EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ (EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂ-TORI, ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATORI) 

 

1

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

0,0%

TRANSPORTURI (MAIȘTRI INSTRUCTORI)101000,0%
TURISM ȘI SERVICII321000,0%
Total judet Sibiu652118229301246,3%

 

Etichete:

Recomandam sa citesti si