fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Educatie

Dascălii dau examen pentru titularizare. Nota minimă este 7.

841 de candidați din județul Sibiu s-au înscris la concursul național de ocupare a posturilor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar care se va desfășura mâine, 12 iulie. Sunt scoase la concurs 1.720 de posturi și fracțiuni de posturi, însă doar 184 dintre ele sunt posturi titularizabile (post întreg cu viabilitate de cel puțin 4 ani). Pentru a ocupa un post de titular, ceea ce înseamnă angajare pe perioadă nedeterminată, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 7 (șapte) la acest examen. Pentru a deveni suplinitor (angajare pe perioadă determinată), nota minimă este 5 (cinci).

Concurență mare pentru educatori

Cea mai mare concurență este pentru posturile de educator limba română (228 de candidați pentru 16 posturi de titulari). Bătălie va fi și pe posturile de profesor de limba engleză (59 de înscriși pentru 5 posturi scoase la concurs).

Din cele 184 de posturi titularizabile, cele mai multe sunt pentru profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică – 28 de posturi. Urmează, în ordine: 20 de posturi – educație fizică și sport pregătire sportivă de specialitate la cluburile sportive școlare, 17 – învățător limba română, 16 – educator limba română, 15 – educator limba germană, 12 – educator-puericultor, 12 – muzică instrumentală, 9 – educație fizică, 6 – mecanică instruire practică, 5 – limba și literatura engleză, 5 posturi fizică etc.

Timp de redactare: 4 ore

Candidații au fost repartizați în patru centre de concurs: Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Sibiu (222 de candidați), Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu (228 de candidați), Colegiul Economic ”George Barițiu” Sibiu (203 candidați) și Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu (188 de candidați). Proba scrisă a examenului de titularizare va avea loc mâine, începând cu ora 9:00. Timpul de redactare a lucrărilor este de 4 ore. Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în 18 iulie, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediul ISJ Sibiu sau se transmit prin mijloace electronice, în 18 și 19 iulie, iar rezultatele finale se afișează în 26 iulie. Repartizarea candidaților pe posturile titularizabile, în ordinea descrescătoare a notelor, va avea loc în 27-28 iulie, în ședință publică organizată de ISJ Sibiu.

Distribuția, pe centre de examen:

Disciplina de concurs

Număr candidați

Centru

ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ/EDUCAȚIE VIZUALĂ/EDUCAȚIE ARTISTICĂ)

14

Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Sibiu

COREGRAFIE

1

ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ ȘI ECONOMIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO – FINANCIARĂ

6

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

61

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT – ANTRENORI

2

EDUCAȚIE MUZICALĂ

11

EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ

7

EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI; EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ, EDUCAȚIE PENTRU O CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ)

10

FILOSOFIE ȘI LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE

3

GEOGRAFIE

17

ISTORIE

25

MATEMATICĂ

47

PROFESORI DOCUMENTARIȘTI

1

RELIGIE ORTODOXĂ

16

SOCIOLOGIE

1

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA

PREȘCOLARĂ ȘI METODICA DESFĂȘURĂRII

ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII

228

Liceul Teoretic ”Constantin Noica” Sibiu

BIOLOGIE

28

Colegiul Economic ”George Barițiu” Sibiu

CHIMIE

8

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

13

FIZICĂ

2

INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

5

KINETOTERAPIE

1

LIMBA GERMANĂ MODERNĂ

8

LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ

59

LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ

4

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ

2

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

56

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

16

TERAPIA EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ (EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂTORI, ÎNVĂȚĂTORI – EDUCATORI)

1

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

2

Liceul Tehnologic ”Independența”

Sibiu

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)

1

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ (MAIȘTRI

INSTRUCTORI)

1

COMERȚ

2

CONFECȚII TEXTILE – TRICOTAJE – FINISAJ TEXTIL

1

CONFECȚII TEXTILE – TRICOTAJE – FINISAJ TEXTIL

(MAIȘTRI INSTRUCTORI)

1

ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA

2

EDUCATOR – PUERICULTOR

21

INDUSTRIE ALIMENTARĂ

1

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII GERMANE

MATERNE / COMUNICĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII

6

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

14

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ,

ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA

PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE / COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII / MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

129

MECANICĂ (MAISTRI INSTRUCTORI)

1

PROTECTIA MEDIULUI

1

PSIHOLOGIE

1

TURISM (MAIȘTRI INSTRUCTORI)

1

TURISM ȘI SERVICII

2

VETERINAR

1

TOTAL

841

4 centre

Etichete:

Recomandam sa citesti si